God uge 35 ved Mandalselven

  244

  God uge 35 ved Mandalselven

  Endnu en uge er ved at være gået ved den dejlige Mandalselv, og det har været en fin uge men også en uge hvor vandføring gik ned her sidst på ugen til 30 kubik, og det går den fortsat her søndag. Den kommende uge bringer først noget regn på torsdag, så de først 3 dage kan gå hen og blive lidt udfordrende for dem der er ved elven. Stykker som Glemenstraumen, Fuglestveit nedstrøms broen og Rævene vil være gode stykker at fiske på denne vandføring.

  Vi er nu på 7.9 ton totalt for sæsonen, og jeg vil tro den ender på en 8.5-9 ton i år. Så det bliver spændende hvad de sidste 16 dage kan give af fangster.

  Jeg har i denne uge bragt flotte fangster fra Peter Nikolajsen, og han havde sidste fiskedag igår. Det blev en fin afslutning på hans tur, da han var stået tidligt op for at få det sidste fiskeri med inden turen gik hjemover. Laksen tog hans flue hårdt i det hurtige vand, og trekrogen sad dybt og efter 1 udløb kunne han lande en fin hanlaks på 1.4 kg. Det blev til 7 laks på syv dage for Peter, og lagt sammen med hans sidste tur som også gav mange fangster kom han op på 14 laks i denne sæson. Stort tillykke til Peter, og du kan glæde dig til at læse mere om ham til vinter, hvor der kommer et portræt af ham i serien “Mandalselvens Helte” Se hans laks fra igår herunder.

   

   

   

  God uge 35 ved Mandalselven

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  God uge 35 ved Mandalselven

  Tidligere artikelJUNIORNE FRA HADSTEN LYSTFISKERFORENING VED LILLEÅEN
  Næste artikelMONTH FLY SEPTEMBER – GREEN HIGHLANDER – AFISKERI.DK