Gode uge 24 ved Mandalselven 2021

  327

  Gode uge 24 ved Mandalselven 2021

  De gode takter fra starten af ugen viste sig ikke bare og være nogle få gode dage, men blev til en super flot uge med rigtig mange fangster ved elven. Hertil aften er der i uge 24 fanget 171 laks, og ser man på de 3 første uger kontra 2020 . Da er der blevet fanget 165 laks mere i 2021, og det gør også at de meldinger der kom mit i ugen fra flere af de lokale holder stik, der er flere laks i elven i sone 3 end der plejer på denne tid af året.

  Ugens pt største laks indtil nu blev fanget af en anonym fanger ved Grimefossen b, og vejede hele 11.8 kg, billedet ønsker jeg ikke og bringe da det er så dårligt og respektløst af fanger, og vise en laks på den måde. Men sådan er vi jo så forskellige og heldigvis for det:)

  D.18 juni var der virkelig gang i den ved elven og storfanger Jan Ole Ødegård var selvfølgelig også at finde ved elven i sone 3. Her kunne han da hans fiskeri var over gør status over dagen med hele 2 laks på land. En på 6 kg og 5 kg se billederne herunder.

  Gode uge 24 ved Mandalselven 2021

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

  Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

  From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  Gode uge 24 ved Mandalselven 2021

  Tidligere artikelTHE JULIE FANCY
  Næste artikelFLOTTE FANGSTER FRA SKJERN Å – UPDATE.