Godkendt premierer ved storåen 2022

673

Godkendt premierer ved storåen 2022

Efter et halvt år med spekulationer om hvad sæsonen 2022 vil byde på, blev det endelig den 16.april og hermed kom muligheden for første kik ind i den nye sæson.

Afiskeri.dk - Michael Olsen
Peter møller med årets største premierer laks på 110cm og 14kg

Premieren ved de vest vendte åer er altid noget særligt samt et stort tilløbsstykke, og Storå er naturligvis ingen undtagelse.

I år var der forventninger om et ekstra stort fremmøde da premieren faldt midt i påsken, og forventningerne må siges at holde stik. Et hidtil uset antal lystfiskere havde fundet vej til åen denne morgen fra alle egne af landet og enkelte enda fra vores nabolande. Heldigvis var folk indstillet på at gøre dagen til en festdag, hvor der var både tid til at fiske samt nyde selvskabet med ligesindede.

Spekulationerne har, som altid, været mange, men samtidig har der været flere positive indikationer for den nye sæson.var der forventninger om et ekstra stort fremmøde da premieren faldt midt i påsken, og forventningerne må siges at holde stik. Et hidtil uset antal lystfiskere havde fundet vej til åen denne morgen fra alle egne af landet og enkelte enda fra vores nabolande. Heldigvis var folk indstillet på at gøre dagen til en festdag, hvor der var både tid til at fiske samt nyde selvskabet med ligesindede.

Afiskeri.dk - Michael Olsen fly tying and fishing
Claus Bak Johansen med premiererlaks på 103cm og 10,7kg

Allerede den 5. februar fik Klaus Balleby i forbindelse med geddefiskeri i gudenåen, en for årstiden, noget usædvanlig bifangst i form af en nystegen blanklaks på 94cm. En god indikation for en tidlig opgang i år.

Forholdene:

Vejret var fantastik. Der var ingen nattefrost, så man undgik is i øjerne under det tidlige morgen fiskeri, og temperaturen steg hurtigt i takt med at solen fik mere magt.

Generelt var forholdende for fiskeriet fornuftige. vandstanden var lidt under normalen men absolut fiskbar, og det solbeskinnede forårsvejr havde fået vandtemperaturen til at passerer 9 grader, så alt tegnede på en god første fiskedag.

Fangster:

Premieren skuffede ikke! Det blev til hele 51 laksefangster på dagen, hvoraf 7 blev genudsat. 13 blev taget på flue, 8 på orm, 28 på spin og 2 på wobler.

“Det blev til hele 51 laksefangster på dagen”

Sammenligner man med Skjern å, så blev her fanget 57 laks hvoraf 4 blev genudsat. Værd at bemærke er at temperaturen i Skjern å i år lå på hele 10 grader og dermed højere end i Storå. Traditionelt plejer det at være storåen, der her i starten af sæsonen har højest vandtemperatur sandsynligvis på grund af vandkraftssøen.

En anden interessant detalje er antallet af finneklippede laks. af de 51 fangede i storå var kun 6 finneklippede hvor imod 15 af de ialt 57 fangede laks i Skjern å var klippet. Tallene er naturligvis ikke overraskende, da der ikke længere udsættes smolt i storå, og derfor må de finneklippede fisk der fanges her, betegnes som tourister fra andre åer. Konklusionen må derfor være, at der er et pænt antal laks der vælger at søge op i andre åen end den de er udklækket/ udsat i, hvilket er godt for gen diversiteten.

Premiererlaks:

Som bekendt er det ofte en svær disciplin at fange premiererlaks. Der er få fisk der skal fordeles på rigtig mange fiskere, så det kan naturligvis ikke være alle der får den oplevelse. Men for nogle virker det som som en let disciplin. Eksempelvis fik Per Carlsen for andet år i træk laks på premieren, hvilket må siges at være noget af en præstation. Dagen efter den 17. april tog Per derfor til skjernå, hvor han gentog præstationen og landede endnu en laks. Meget velfortjent for en mand, der yder en kæmpe indsat for og ved åen, for at optimerer oplevelsen for alle vi andre!

Svend Støttrup må også siges at have haft nogle begivenhedsrige dage. Han landede, efter fangstrapporterne, ikke mindre end tre laks på premieren og endnu en den 17. april! Det må siges at være en solid start på 2022 sæsonen!

Knæk og bræk! – Fra Lokalreporter ved Storå for Afiskeri.dk

Allan Aarø Bjerre Jensen

Godkendt premierer ved storåen 2022

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Godkendt premierer ved storåen 2022

Tidligere artikelPåske Premieren 2022 ved Vidå
Næste artikelImponerende Premierer 2022 ved Skjern å