Godt fiskeår i Vidåen

366

Godt fiskeår i Vidåen

Årets sidste fiskemåned i Vidåen med tilløb blev en positiv oplevelse for mange af de lystfiskere, der gæstede åløbene i håb om at få lidt flex på klingen. Store regnmængder i midten af måneden satte skub i opgangen af laksefisk, og mulighederne for fangst var store.

I alt blev der i 2021 registreret 96 fangede laks i vidåsystemet, hvilket er en del flere end sidste år. Hele 30 laks blev registreret i oktober, og det beviser endnu engang, at Vidåen har en relativ sen opgang af laksefisk. Bortset fra et par enkelte undtagelser lå samtlige laks i oktober i størrelsen 63-85 cm, og det lover godt for næste års fangster. Langt de fleste blev genudsat, men nogle fangere var så heldige at kunne hjemtage en laks fra den ”lille” kvote.

Årets største laks blev fanget d. 11. maj af Christoph Clausen. Laksen var 101 cm lang og vejede 9,4 kg. Jørn Anton Tygesen fangede d. 16. maj også en laks på 101 cm, der blev genudsat, da han i forvejen havde hjemtaget årets laks (16/4, 8 kg). Den ”store” kvote på 35 laks var i øvrigt opfisket omkring midten af juni.

Kigger man på fangststatistikkerne, er det kendetegnende, at de fleste laks er fanget omkring og lige efter fuldmåne, og falder denne periode sammen med nogle gode regnskyl, er mulighederne for fangst endnu større end ellers.

Vidåen med tilløb har en estimeret opgang af 500-600 laks pr. år, og disse fisk fylder ikke så meget i det ganske store vandsystem. Fisketrykket er relativt lille og koncentrerer sig om starten og slutningen af sæsonen.  I midten af sæsonen kan åløbene i perioder ligge øde hen, men tag ikke fejl. Mulighederne for fangst i sommermånederne er ganske gode, hvilket jeg selv har konstateret, idet jeg har brugt mange timer ved åløbene i juli måned i indeværende år – med gode resultater.

Både laks, havørreder, gedder og en enkelt rimte har snuppet min spinner. En betingelse for fangst er dog, at vandet ikke bliver alt for varmt, og at der af og til kommer lidt regn fra oven.

Årets samlede fangst af havørreder blev på 25 stk hvoraf 12 blev hjemtaget. Den største hjemtagne havørred vejede 4,4 kg (71 cm) og blev fanget af undertegnede d. 11/8. Kim Jensen genudsatte d. 18. oktober en farvet havørred på 80 cm.

I Magisterkogen lurer store rovfisk. Medlemmerne i Bådklubben Vidå fanger hvert år gedder over en meter, og også store sandart bider af og til på krogen. Aborrer på omkring kiloet er intet særsyn.

Fiskeriet i Magisterkogen kræver adgang til båd. Kun i Rudbøl sø er det visse steder muligt at fiske fra land.

Både i Vidå og Grønå ved Tønder fanges der af og til fine gedder. Området ved Fugleøen i den nordøstlige del af Tønder by er kendt for et godt geddefiskeri. Dette blev understreget en formiddag i oktober, hvor jeg sammen med en lærer fra Ludwig Andresen-skolen i Tønder var instruktør for skolens syvende klasse.

En af pigerne stod oppe på broen over åen og tjattede med en spinner. Pludselig var der bid, og med lidt hjælp lykkedes det at få en gedde på 2,8 kg i land. Gedden blev senere på dagen til fiskefrikadeller i skolekøkkenet.

I de kommende måneder kan åfiskerne lægge fiskegrejet på hylden. I ledige stunder kan man lade tankerne glide tilbage til uforglemmelige fiskeoplevelser i årets løb.

Personligt vil jeg mindes de sidste 10 dage af oktober i det sydvestlige Norge, hvor ørredfiskeri, flot og uspoleret natur samt gode venner har sat et uforglemmeligt aftryk på nethinden.

Jens Chr. Lund.

 

 

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelPIMPED POLAR MAGNUS VARIANT
Næste artikelStatus på sæsonen 2021 ved Gudenåen.