GODT FISKERI VED GUDENÅEN

272

GODT FISKERI VED GUDENÅEN

Det har virkelig været en rigtig spændende og god uge ved Gudenåen, det meget omskiftelige vejr har bare været super godt fiskevejr. Det vil man også kunne se på de mange fine fangster der er med i denne artikler, som du kan se længere nede.

På Langå Sportsfiskerforenings vand er der indtil nu i år fanget 403 havørreder og 79 laks. På Bjerringbro og omegns sportsfiskerforening vand er der indtil nu blevet fanget  180 laks og 6 havørreder. Flotte tal på Langå´s vand og rigtig fint med laksene på BSF vand, men en skam at se det med havørrederne. For har hørt rigtig mange fine historier fra gamle dage hvor der var masser af havørreder f.eks i zone 1, og det er spændende at høre om. Men også en skam at dette fiskeri ikke er der idag.

Igår var Peter Fosgerau ved Gudenåen og det blev til endnu en fantastisk dag for ham, først fisk han en utrolig fin laks på land, som vejede 5 kg og 84 cm taget i rød zone. Senere var han kørt op til lilleåen fin Havørred tog hans spinner. 2.4 kg og 61 cm, som du kan se herunder sammen med en masse andre fangster fra denne uge. Stort tillykke herfra til Peter Fosgerau. Under alle billeder har jeg lige en lille fortælling mere om Peter´s sensommer fiskeri.

Fra Grå zone Gudenåen en Laks på 4,700 kg og 77 cm til Ole Wiehl fra Frederikshavn Tillykke.
Fra Camping stykket en Laks på 3,420 kg og 74 cm til Kim Pedersen fra Næstved Tillykke
Stor Laks fra Zone 4 på 12,760 kg og 106 cm til Brian Jensen fra Assens Tillykke.
Blå zone gav lige en Havørred på 3,090 kg og 63 cm til Kenneth Tindahl Odense Tillykke.
Fra Zone 2 en Laks på 4,520 kg og 81 cm til Bo Holm Hammel Tillykke.
Fra Blå zone en Havørred på 4,600 kg og 77 cm til Pia Tindahl Odense Tillykke.
Fra Grøn zone en Laks på 6,000 kg og 87 cm til Peter Andreasen Arden Tillykke.
Grøn zone der gav en Laks på 4,800 kg og 83 cm til Johannes Mikkelsen Århus Tillykke.

 

Fra zone 5 en laks på 4,750 kg og 79 cm til Søren Meineche Hammel Tillykke.

Peter Fosgerau er jo en flittig mand ved Gudenåen/Lilleåen og han har haft en fin sæson indtil nu, og fanger godt hvert eneste år. Den dygtig fisker har her i sensommer fået sat ny pr. på havørred i sensommeren. Denne på billedet herunder vejede 4,35 kg og havde en længde på 72 cm.

Fantastisk og stort tillykke til Peter, og tak for at også måtte bringe denne fine fortælling.

GODT FISKERI VED GUDENÅEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

GODT FISKERI VED GUDENÅEN