GODT NYT FRA VIDÅ

159

GODT NYT FRA VIDÅ

Som så ofte før har oktober måned i Vidåen vist sig fra sin gavmilde side hvad fangster angår. Trods ringe nedbør og ret lav vandstand tikker fiskenes biologiske ur nu for alvor. Vandet er desuden blevet tilpas køligt, hvilket også medvirkende til en større opgang af vandrefisk.

Indtil dato er der i oktober fanget 18 laks i Vidåsystemet. De fleste fisk er fanget i Grønå syd for Tønder, og det hænger utvivlsomt sammen med, at dette stræk er forholdsvis let tilgængeligt både for fluefiskere og spinnefiskere. De fleste laks har ligget omkring 80 cm, og mange er genudsat.

Nead Dedusic er specialist i ormefiskeri, og ultimo september står han på Vidås hjemmeside noteret for 9 laks, som alle er genudsat. Lykken smilede dog endelig til ham, da han d. 2. oktober halede en laks på 93 cm og 8,5 kg op af Grønåen. Den blev taget med hjem!

Begge laksekvoter er stadig åbne i Vidåen, og det har nok tiltrukket en del udenbys fiskere i efterårsferien i uge 42. En del havde heldet med sig og fik en laks med hjem. Allergladest er nok Laila Ibsen, som d. 15. oktober fik et gevaldigt hug på spinner i Grønåen. Efter en spændende fight kunne hun til sidst hale en flot hunlaks på 93 cm og 6,8 kg op af vandet. Den fisk glemmer hun nok aldrig….
I skrivende stund er der præcis 10 dage tilbage af fiskesæsonen. Som nævnt er det stadig muligt at tage en laks med hjem fra Vidåen, og mulighederne for fangst er nu rigtig gode.

Knæk og bræk 

Jens Chr. Lund

 

GODT NYT FRA VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

GODT NYT FRA VIDÅ

Tidligere artikelMIDNIGHT SPECIAL – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelSÆSONEN 2020 VED SKJERN Å