Gravstenen – Storåen

GPS koordinat til syd siden: 56.360051, 8.499740

Gravstenen finder man på Grydeå stykket. ( Parcel 58 på sydsiden, Parcel 20/21 på nordsiden) På sydsiden Går man fra p-pladsen langs granerne til åen . For enden af granerne helt nede ved åen står en bænk.

Går man skarpt til venstre ,over marken, møder man åen igen . Den danner he,r et stort blødt sving. Ved udgangen af svinget, står på modsatte side en pilebusk. Den hænger godt ud over åen og skaber en kraftig strørende. Gravstenen skulle angiveligt ligge på nordsiden lige efter pilebusken. Busken gør det i øjeblikket temmeligt svært at fiske stenen effektivt , men der står fisk, i strømrenden . Der kan være tale om både grovlaks og havørrede. Hvorfor og af hvem stenen er smidt , har jeg ikke kunne finde ud af, men mon ikke nogle lystfiskere har “overtaget” gravsten fra nedlagte grave, og tænkt at de kunne gøre gavn i åen. Angiveligt skulle der være smidt gravsten i åen flere steder.

Opstrøms stenen , i det store bløde sving, er der ved egen side( Sydsiden) meget dybt, og lur mig om der ikke her kan stå stor fisk også.

Nedstrøms stenen , kommer pladser som Assermands knop og Gryde å stem. Begge er storlaksepladser. Så absolut et besøg værd.

Gravstenen – Storåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Gravstenen – Storåen

Tidligere artikelGryde Aa stem. – Storåen – Afiskeri.dk
Næste artikelAugusta – Storåen – Afiskeri.dk