Disse to soner er meget velegnet til fluefiskeri, især ved lav vandstand. Fiskeri med blink og orm er også et godt valg. Lige før fossen ca. 100 m nedstrøms er der et 90 grader skarpt hjørne, her er det muligt at fiske fra store sten. Lige her ligger en pool med en dybt på ca. 15 m, som er rigtig god. Længere nedstrøms skifter dybden meget, sådan bølget og her tages der en del bækørreder. På det lange stykke ned mod Fuskeland, kan det med fordel anbefales at man bruger orm. Er der meget strøm skal man op og bruge som minimum 50 g slæbelodder. På et af stykkerne findes samtidig et bor og bænk med et lille bålsted.

Grimefossen B er et svært stykke med mange klipper, at kan være en meget stor udfordring, en del vil nok finde det stykke umuligt pga tilgangen til fiskevandet.

Her er billeder fra Grimefossen A, og det er de 5 første billeder. På billederne ses stykket når der er meget lav vandstand og den går med 35m3.Under dem ligger der oversigtkort over begge stykker

These two zones are very suitable for fly fishing, especially at low water levels. Fishing with blink and snake is also a good choice. Just before the waterfall approx. 100 m downstream there is a 90 degree sharp corner, here it is possible to fish from large stones. Right here lies a pool with a depth of approx. 15 m, which is very good. Longer downstream, the depth changes much, so wavy, and here are some beech trout. On the long way down to Fuskeland, it is recommended that you use worms. If there is a lot of electricity, you must pick up and use as a minimum of 50 g of towpads. On one of the pieces there is also a living and bench with a small fire place.

The Grimefossen B is a hard piece with many rocks that can be a very big challenge, some will probably find it impossible because of the access to the fishing waters.

Here are pictures from Grimefossen A, and these are the first 5 pictures. The pictures show the play when there is very low water level and it goes with 35m3. Below them are the overview maps of both pieces.

Herunder først Grimefossen B´s oversigtskort og under det Grimefossen A´s oversigtskort

Herunder først Grimefossen B´s oversigtskort og under det Grimefossen A´s oversigtskort

Tidligere artikelBringsdal A, B og C
Næste artikelFuskeland A, B, C og D