GUDENÅ OPDATERING FRA HENRIK GYÖRKÖKS

201

GUDENÅ OPDATERING FRA HENRIK GYÖRKÖKS

Gudenåen har her fra start juni været lidt sløj i betrækket. Ca 10 laks på land her i juni er ikke imponerende og vi mangler mellem laksene i år. Men det er højst sandsynligt på grund af mangler på alle små laksene sidste år. Ud over det har temperaturen allerede været oppe på 19 grader inden vi fik regn forleden. Samtidig har vi haft en voldsom opblomstring af trådalger som virkelig besværliggøre fiskeriet.

Jeg gik selv og grublede lidt over hvad jeg kunne gøre ved det. Det endte med at jeg lånte et par pop up majs fra min søns stør grej og det giver rejen en fin opdrift og derfor markant mindre trådalger på krogen.

Det resulterede i at jeg fik en fin morgen laks på 7,2 kg fordelt på 90 cm. Helt frisk fisk med lus og en super god fight.

Nu bliver det spændende at se hvor meget vandtemperaturen stiger og om fiskeriet går helt i stå

Knæk og bræk derude

Henrik Györkös 

GUDENÅ OPDATERING FRA HENRIK GYÖRKÖKS

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

GUDENÅ OPDATERING FRA HENRIK GYÖRKÖKS

Tidligere artikelNyt fra VIDÅ d.11-06-20
Næste artikelPACE – KYSTFLUE – AFISKERI.DK