Henrik slår til igen ved Gudenåen

188

Henrik slår til igen ved Gudenåen

Så blev det sidste dag i Maj og tid til at gøre en kort status på fiskeriet i Gudenåen.

Med en fuldmåne og massiv regn i sidste uge måtte laksene komme og det gjorde de også. Sidste uge gav pænt med fangster primært på bjerringbro’s stykker men også enkelte i Langå.
Jeg var selv heldig fredag morgen da jeg landede en meget smuk laks på 92 cm og 7,5 kg. Min kamerat og jeg var ellers kørt til storåen for at fiske i tre dage. Man da vi kom der op var vandstanden 1.2 m over normalen så vi endte tilbage i Gudenåen som også var stor men vandet var klart. Fredag morgen så jeg den første laks i år og kastede til den. Et hårdt hiv i rejen og så mærkede jeg ikke mere de næste mange kast. Thomas prøvede spinneren men ingenting. Jeg havde glemt et par pakker orm i jakken og kun tre kast skulle der til før laksen huggede voldsomt og leverede en kanon fight
Knæk og bræk

Henrik slår til igen ved Gudenåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Henrik slår til igen ved Gudenåen

Tidligere artikelOPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN
Næste artikelFørste laks til Claus Skeldal i 2021