JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

126

JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Vidå Jens Chr. Lund har herunder spændende nyt om hvordan juni og juli er gået ved Vidå.

Vidåen i juni/juli.

Normalt er juli den dårligste fiskemåned i Vidåen grundet varme og lav vandstand, mens juni som regel lukrerer på forsommerens kølighed og fornuftige regnmængder. I år har det dog været omvendt. Juni var varm og tør, mens juli har været kølig og våd. Som følge heraf har der kun været ganske få registrerede laksefangster i juni, mens fangsterne i juli skal tælles med to cifre! I starten af juli sørgede voldsomme tordenbyger for, at vandstanden i åerne steg til et fornuftigt niveau, og det satte gang i opgangen af laksefisk.

På grund af ferie har fisketrykket dog ikke været voldsomt stort, hvilket jeg ved selvsyn har konstateret i juli måned, hvor jeg ofte har været undervejs med fiskestangen ved Vidåen og dens tilløb. En laks på ca. 5 kg er mistet på spinner, men d. 11. juli snuppede en fin havørred min spinner i Grønåen, og denne gang trak jeg det længste strå. Ørreden var 73 cm lang og vægten viste ved indvejningen 4,35 kg.

I alt blev der i juli fanget 16 laks i vidåsystemet. Heraf blev 10 genudsat. De fleste fisk har været i størrelsen 70-85 cm, men d. 28. juli fik Michael Callesen i Sønderåen hevet en laks på hele 100 cm i land  Laksen bed på en regnorm og blev i øvrigt genudsat.

Far og søn, Steffen og Mikkel Petersen fra Tønder, står noteret for laks på henholdsvis 4,3 kg og 4,1 kg, begge fisk taget på spinner i Vidåen d. 9/7 og 21/7.

ARTIKLEN FORTSÆTTER UNDER DE FLOTTE BILLEDER

JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

At den røde haveflue er en glimrende agn har familien Porsch sat en tyk streg under. Den 31/7 fangede Björn Porsch en fin laks på 5,2 kg og nogle dage efter, d. 4. august, fangede Tjorven og Lieven Porsch laks på henholdsvis 2,6 kg og 4,5 kg. Alle fisk faldt for en regnorm.

Også Nead Dedusic, mangeårigt medlem af sportsfiskerforeningen Vidå, sværger til orm. I indeværende sæson har Nead på orm fanget hele 6 laks i størrelsen 58-82 cm. Alle fisk er genudsat.

At Vidåen og især Magisterkogen (kun bådfiskeri) rummer rovfisk i grov kaliber, ved de lokale lystfiskere godt, og medlemmerne i Bådklubben Vidå lander ikke så sjældent fisk/gedder over meteren.JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ Et kig på www.baadklubbenvidaa.dk afslører, at hele 6 gedder over 100 cm har været oppe at vende i båden i denne sæson.

En intern regel i bådklubben siger, at alle store gedder skal genudsættes, og derfor tæller kun længden på fiskene med i kampen om at blive årets storfanger. Den længste gedde indtil dato er fanget i maj af Danni Hansen. Fisken var 120 cm lang og vejede 11,20 kg.

Største sandart til dato er en fisk på 80 cm fanget af Sean Kelsey.

Vidåen med tilløb er i alle tilfælde et besøg værd både for medlemmer og tilrejsende lystfiskere, og der er gode muligheder for det helt store hug. Den ”store” laksekvote er stadig åben, og muligheden for at hjemtage en god fisk til middagsbordet er derfor stadig til stede.

KNÆK OG BRÆK JENS CHR. LUND – AFISKERI.DK

JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

JENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ

Tidligere artikelSUPER FORHOLD VED MANDALSELVEN
Næste artikelDet gode fiskeri fortsætter ved Mandalselven