Jens Chr. Lund har nyt om Vidå

119

Jens Chr. Lund har nyt om Vidå

Der er nu forløbet en måned fra sæsonstarten i april, og bortset fra de første dage, har fangsterne i Vidåen med tilløb ikke været overvældende, hvilket især må tilskrives de ringe nedbørsmængder, der er faldet i de seneste uger. Rigelig regn er som regel lig med mange fisk i åløbene, og kommer der ikke nedbør, ses den modsatte effekt, hvilket igen medfører færre fiskere ved vandene. Som følge af de lukkede grænser har der i år været færre fiskere ude med snøren end normalt, da foreningens tyske medlemmer ikke har kunnet krydse grænsen.

I skrivende stund – 16/5 – blæser der en frisk vind fra vest, og de følgende dage meldes der om endnu kraftigere vind. Dette lover godt for fiskeriet i næste uge, idet kraftig vestenvind stuver vand (og laks) op i Vadehavet. Der er derfor håb om nye fisk i åløbene, når vinden aftager og slusen ved Højer åbner i længere perioder.

Den 30. april fangede Hans Christiansen en laks på 5,9 kg og 85 cm på orm. Denne fisk var ved at trække fiskestangen i vandet, men en årvågen fiskemakker reddede situationen, så laksen kom på land.

Årets hidtil største laks blev fanget d. 11/5 af Ib Lauridsen. Denne fisk var 95 cm lang og vejede 9,7 kg. Yderligere har Roland Munksgaard d. 3/5 genudsat en laks på 75 cm.

Flere store laks er mistet i kampens hede, både på spinner og på flue. Dette er  spillets regler, og somme tider går fiskene af med sejren.

Vidåen rummer dog mange andre fiskearter end laks. Længere opstrøms er der en god bestand af bækørred og stalling – især i Uge bæk og Slogså. De nedre dele af Vidåen, især Magisterkogen,  rummer gode bestande af både gedder, sandart og rimter. Dette fiskeri kræver dog adgang til båd og medlemskab i bådklubben Vidå.

Maj er årets skønneste måned, og giver fisketuren ikke fisk på tasken, er der ingen grund til at fortvivle. Naturen er pragtfuld og står netop nu i de flotteste farver.

Der er derfor alle mulige grunde til at gribe fiskestangen og nyde øjeblikket derude. Og hvem ved? Måske bider den store fisk netop i dag.

KNÆK OG BRÆK – AFISKERI.DK´S LOKALREPORTER VED VIDÅ JENS CHR. LUND

Jens Chr. Lund har nyt om Vidå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Jens Chr. Lund har nyt om Vidå

Tidligere artikelNyt fra Skjern å d. 14-5 – 2020
Næste artikelSURFER FLY – English speaking