JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ

127

JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ

Afiskeri.dk´lokalreporter ved Vidå – Jens Chr. Lund tur til at få en forårs springer

Kvart i elleve snuppede denne flotte laks min FC-spinner, og klokken 11.20 lå fisken på land efter en lang og udmattende fight hvor laksen bare gik frem og tilbage langs bunden af Grønåen. Til sidst kom fisken dog op i overfladen og kunne uden større problemer trækkes ind i mit fangstnet.
Denne gang trak jeg så det længste strå 🙂

Laksen vejede 8.8 kg og målte 97 cm

Efter de seneste dages hårde vind fra NV er  både vand og fisk presset ind i Vadehavet, og når slusen ved Højer så åbner igen, søger fiskene op i åløbene. At vi er tæt på fuldmåne sætter yderligere fart i opgangen, så det er bare med at komme ud med snøren.

Stort tillykke til Jens med den fine laks, og fangst billeder kan du se herunder.

JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ

JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ - Afiskeri.dk

 

JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

JENS CHR. LUND SLÅR TIL VED VIDÅ

Tidligere artikelKongeåen og Sneum/Holsted Å  ”lakse-premiere” 2021
Næste artikelNy flot laks fra Vidå d.25-4-21