Jens Lygum har nyt fra Kongeåen og Sneum Å

287

Sneum Å og Kongeåen

Efter et par gode premieredage ved både Sneum Å og Kongeåen, faldt fangsterne ret drastisk. Det har ikke været den jubel-start på 2018 sæsonen som vi havde forventet, men hvis man skal finde noget positivt, ja så holder holder kvoterne længere.

Pr. den 13 maj er der hjemtaget 25 af 68 på den store laksekvote og det er laks i rigtig flot stand. Det ser ud til at den blanke opgangslaks har taget rigtig godt imod tilbuddet på at svømme længere op i Konge Å Vandsystemet efter at spærringen ved Jedsted er væk, den trækker igennem stryget og svømmer derefter langt op i Kongeåen. Konge Å Sammenslutningens Formand Simon Simonsen har mistet fin laks på Vejen og Omegns Sportsfiskerforening stræk og Benjamin Türy har fanget en super fin laks på 92 cm. 9 kg. fra samme område.

Et par fine havørreder er også fanget i Kongeåen, Kristian Pedersen nåede kun at være medlem i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening i få timer da han kunne lande og hjemtage en rigtig fin havørred på 72 cm. 4,9 kg.

Nu går jeg måske lidt ind på skribenten fra Varde Å´s enemærker, men det skal nævnes at Sydvestjydsk Sportsfisker Forening har lidt fiskevand i Varde Å Systemet. Der må fiskes de nederste 1,5 km. Af både Ansager Å og af Grindsted Å, det benyttede Niels Ørgaard sig af, han ville lige se sig om på det meget smukke men kun lidt besøgte stykke af Grindsted Å. Efter ca. 20 min. fiskeri kunne han stolt lande en lille men super smuk laks på 80 cm. og 5 kg.

Billeder af fiskene:

Frank Christensen med laks på 85 cm. 6,6 kg. fra Sneum Å

Preben Jensen med laks på 88 cm. 7,5 kg. fra Sneum Å

Michael Malle med laks på 95 cm. 8,7 kg. fra Kongeåen

Preben Jensen med havørred på 62 cm. 3,2 kg. fra Kongeåen

Kristian Jensen med havørred på 72 cm. 4,9 kg. fra Kongeåen

Niels Ørgaard med laks på 80 cm. 5 kg. fra Grindsted Å

Knæk og bræk

Jens Lygum

 

Jens Lygum har nyt fra Kongeåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Jens Lygum har nyt fra Kongeåen

Tidligere artikelMay month fly no.1 – LOGIE – Step by Step
Næste artikelWOOLY HEAD SCULPIN STEELIE BLUE – KYSTFLUE.