JENS LYGUM HAR NYT FRA SNEUM Å

512
JENS LYGUM HAR NYT FRA SNEUM Å
Tanya Sørensen og flere af hendes fiskemakkere, var taget på sommertur til Sneum Å. De startede ud ved Størsbøl og drev med orm nedstrøms mod hul 13 på Kaj Lykkes Golfklub, lige inden greenen på hul 13 var der laks til Tanya. Ud over hendes makkere kom der også en del golfspillere til, måske det var en kærkommen lejlighed til at se hvad man ellers kan bruge hul 13 til.
Super fin laks på 81 cm. og 5,1 kg. til Tanya.
Efter at have beundret laksen gik turen videre nedstrøms, blandt andet skal Holsted Å passeres ved at vade over åen. Som den gode makker Tanya er, valgte hun at lade de andre gå først over de efterfølgende stræk, mens hun så kunne rydde op efter dem. Efter en go times tid som “rosinen i pølseenden” måtte hun igen råbe at der var fast fisk og denne gang kunne hun lande en super smuk laks på godt 90 cm., efter et par billeder fik den dog sin frihed igen.
En uforglemmelig dag ved Sneum Å.
Knæk og bræk til alle
Jens selv er lige kommet hjem fra en tur ved Sneum å hertil aften, og se hvad han fik på en land en fin blank på 84 cm og 5,8 kg
JENS LYGUM HAR NYT FRA SNEUM Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Tidligere artikelSMEDEGAARDSSVINGET
Næste artikelMIDDAGS OPDATERING PÅ PREMIEREN 2018 VED MANDALSELVEN- AF MICHAEL OLSEN