JUNIOR FANGER SIN FØRST LAKS VED KONGEÅEN

115

JUNIOR FANGER SIN FØRST LAKS VED KONGEÅEN

Holder meget af og bringe artikler om Junior fisker, så folk kan se hvilken glæde Junior har i Danmark, og derved vise hvad ens egen børn kan opleve. Men også hvis man selv er Junior hvad man kan opleve ved at fiske.

Denne historie jeg har fået lov at bringe fra Esben Bøgh om en Junior han havde med ved åen, har lige præcis det hele og fantastisk historie. Tusind tak til Esben.

Endnu en fisk i nettet. Hentede Emil kl 0800 og sammen drog vi til sammenløbet, for at Emil kan blive god til ormefiskeriet. Efter et par små nipperi,lidt mere nipperi. Tror Emil havde den på 6 gange, Jeg selv en enkelt, Var overbevist om at det var en lille aborre. Men Nej det var sørme en laks på 56cm og 2kg. Emils første laks. Fik igen oplevelsen at aflevere en knejt og se de forundrede forældre. Bedstefar og bedstemor var der også. Kæft det er sjovt. Se herunder den stolte fanger og laks.

JUNIOR FANGER SIN FØRST LAKS VED KONGEÅEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

JUNIOR FANGER SIN FØRST LAKS VED KONGEÅEN

Tidligere artikelMANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020
Næste artikelPEANUT SHRIMP – KYSTFLUE – AFISKERI.DK