Kæmperne ved Mandalselven.

Igennem de sidste mange år er der kommet nogle rigtig storlaks på land ved Mandalselven, og herunder følger et overblik over disse.

I 2011 fik Vetle Breilid en meget fin laks på hele 12.6 kg, det var i sone 4 d.3.9.


I 2012 var det Jan ole Ødegård som fik en storlaks på land. Denne vejede 13.3 kg, og blev fanget i sone 3 på sæsonens første dag d.1.6.


I 2015 lykkes det Herbert Regenold i sone 3 at få fanget en laks på 12.5 kg d. 9.8.


I 2016 må d. 7.8 for Ronny Hansen blive en dag han altid vil mindes hvert år, for da var han i sone 3 og fik fanget en laks på 14,5 kg. Dette var den største laks i nyere tid som var blevet fanget i Mandalselven.


Men den rekord holdte kun et år, for i 2017 på selv samme dato som året før d.7.8, var Vetle Kjærstad i sone 4 tidligt om morgen og kunne han sammen med sin far glæde sig over hans fangst med en laks på hele 16.2 kg, som nænsomt blev genudsat.

Så det er helt sikkert muligt at fange en 10+ laks ved Mandalselven, det bevidner denne artikel klart.

Vi ses ved Elven – Michael Olsen – Afiskeri.dk

Kæmperne ved Mandalselven

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Kæmperne ved Mandalselven

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Kæmperne ved Mandalselven

 

Tidligere artikelTregde Feriecenter
Næste artikelBarometer trykkets påvirkning på laksen Del.2