KOMMER DER STORLAKS PÅ LAND

298

KOMMER DER STORLAKS PÅ LAND

Det spørgsmål har nok rigtig mange tænkt på i løbet af den lange vinter, for nu er premieren ved de vestvendte åer meget tæt på.

Man kan sige at Gudenåen har vist vejen allerede nu med den flotte 18 kg laks som Stig Jensen fangede d.3 april, så der er store forhåbninger til den kommende premierer ved de vestvendte. For mon ikke også de kan leverer en storlaks igen i år.

Men hvordan gik det endeligt sidste år, det vil jeg ser nærmere på herunder.

Ved Storå var der et rigtig godt fiskeri til premieren, og der var mange ved åen tæt inde ved Holstebro, nibsbjerg og bur. Men længere ude mod fjorden var der bedre plads

Den største laks der blev fanget i premierer dagene var på 18.7 kg som den dygtige laksefisker Frederik Iversen landede på premierer dagen.

Der kom også mange flotte laks på land omkring fra 8-10 kg og d.19.4 en på 14,5 kg fanget af Jakob Kristensen.

Ved Skjern å var der ligeledes et flot fremmøde af laksefisker fra den tidlige morgen, og dagens største laks stod Martin Møller Andersen for idet han fangede en på hele 17.4 kg

Der er blevet fanget rigtig mange flotte laks , for der havde været rigtig mange ved Skjern å . Dagen blev rundet af med et flot arrangement ved Zpey Lodgen, hvor 180 glade laksefisker spiste Zvin på grill, og hyggede sig i festlige omgivelser.

Der havde ligesom ved de andre vestvendte åer, været mange også ved Varde å. Her drillede østenvinden og for lidt vand i åen (5-6 cm under normal). Men ud skulle de kære laksefisker, og der blev fisket igennem. 12 laks er der blevet fanget og 2 er genudsat. Dagens største blev på 11.5 kg fanget af Preben Jensen.

Som alle andre lakseåer i Danmark er der altid stor opmærksomhed når en ny laksesæson går i gang og ikke mindst på ”Premieredagen” den 16 april. Dette også ved Sneum/Holsted Å og Kongeåen i det Sydvestjydske og som sædvanlig stod de første forventningsfulde lystfiskere allerede klar ved det første morgengry. Største laks blev fanget af Belgiske Jacquemin Marcel, den 22 april fangede han i Kongeåen en rigtig go laks på 102 cm. 11,3 kg.

 

Omkring et halvt hundrede morgenduelige lystfiskere var på premieredagen troppet op ved Vidåens vande omkring Tønder i håb om nærkontakt med en af de nystegne blanklaks. Allerede ved sekstiden stod de første optimistiskefiskere klar ved åbredderne. Med temperaturer omkring nulpunktet og en kold vind fra øst var betingelserne ikke de allerbedste, og samtidig har vandstanden i de seneste uger været faldende. Ved 12.30-tiden troppede de fleste lystfiskere op ved Lægan, hvor sportsfiskerforeningen Vidå havde sørget for pølser og lidt drikkelse. Kun én laks var fanget i løbet af formiddagen. En flot blanklaks på 5,7 kg og 85 cm fanget af Steffen Petersen, Tønder.

Så med et tilbageblik på 2019 er det store forventinger til sæsonen 2020, selvom vi er i disse corona tider, hvor det bliver på en lidt anderledes enlig måde at fiske ved åen.

Stort knæk og bræk til alle i 2020 fra Team Afiskeri.dk, vi vil dække hele sæsonen ved de åer vi skriver om, så du hele tiden er opdateret med hvad der sker.

KOMMER DER STORLAKS PÅ LAND

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

KOMMER DER STORLAKS PÅ LAND

 

Tidligere artikelNYT FRA SKJERN Å D.12.04.20- AF CLAUS SKELDAL
Næste artikelFisketur til Holme Å 12 4 2020 med Per Hansen