Kongeåen og Sneum Å pr. 6 maj 2020

591

Kongeåen og Sneum Å pr. 6 maj 2020

Der bliver stadig fanget flotte fisk i de to Vestjyske vandløb, Sydvestjydsk Sportsfisker Forening har lukket deres kvote på laks over 75 cm. i Kongeåen, der er stadig én laks over 75 cm. tilbage på Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Sneum Å har 39 tilbage på kvoten med laks over 75 cm.

En lille historie fra det virkelige liv skal der til. Bo O. Madsen fra Brørup nåede ikke at få del i laksekvoten på laks over 75 cm. i Kongeåen før den var brugt op på Sydvestjydsk Sportsfisker Forening´s fiskevand. Heldigvis er Bo også medlem i Vejen og Omegns Sportsfisker Forening og der var der stadig to tilbage på kvoten. Læs herunder Bo´s egen historie:

I torsdags troede jeg at laksekvoten for laks over 75 cm var lukket i Kongeåen, men VOSF havde jo fået tildelt en særlig kvote på 2 store laks samt 2 små laks, så der var stadig chance for én af Kongeåens forårslaks…

Efter et par timer langs åen og efterhånden et godt stykke fra bilen huggede en stor laks, og efter en tung og lang fight kunne jeg lande min nye pr. fra åen.

Laksen huggede på en meps 5 med sølv ske, og målte 109 cm med en vægt på 12,6 kg.

Som det ses på billederne, havde den svamp på hovedet, så jeg er rigtig godt tilfreds med, at den ikke skulle genudsættes.

Ene mand med stor laks, og en lang tur tilbage til bilen…jeg ved ikke hvor mange gange, jeg måtte stoppe op på turen, og til sidste slæbte jeg bare laksen gennem græsset, da kræfterne var brugt opp.

Der er afleveret skælprøver til Formanden for VOSF, så det bliver spændende at se, hvad de kan fortælle om laksen.

Bo O. Madsen

Som jeg skrev i artiklen fra Premieredagene var der nogle af mine rejsemakkere fra turen til Canada BC i oktober som også i hjemlige fiskevande kunne fange laks også i denne lille artikel er der nogen af dem der skal nævnes.

Michael Houborg fangede på flue i Sneum Å nedstrøms Ålbæk Broen en super flot Å laks 91 cm. 7,2 kg.

Ole Sand kunne også i Sneum Å nedstrøms Ålbæk Broen lande en laks 88 cm. 7,2 kg. Ole fangede laksen på orm.

Esben Bøgh fangede ved ”sammenløbet” i Sneum Å en laks på 82 cm. 5 kg. Esben fiskede også med orm.

Herunder kan du se flere flotte fangster fra den sidste tid ved begge åer.

Knæk og bræk til alle.

Mvh.

Jens Lygum

 

Kongeåen 100 cm. 9,6 kg. Peter Siedentopp
Kongeåen havørred 77 cm. 5,0 kg. Brian Festersen
Sneum Å laks 80 cm. 5 kg. Casper Frederiksen
Sneum Å laks 92 cm. 7,4 kg. Rasmus Rossen
Sneum Å laks 96 cm. 7,9 kg. Kenneth Dam Kensen

 

 

Kongeåen og Sneum Å pr. 6 maj 2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Kongeåen og Sneum Å pr. 6 maj 2020

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL JAN PILGAARD
Næste artikelFLASH PIKE STREAMER