Kongeåen og Sneum/Holsted Å opdatering

377

Kongeåen og Sneum/Holsted Å

Dagene efter premieren 2021

Da den store laksekvote i Kongeåen var opfisket lørdag eftermiddag den 17 april blev fiskeriet også nærmest ikke tilstede, en tur søndag den 18 april op langs Kongeåen viste faktisk at alle havde flyttet deres fiskeri til Sneum Å hvor der stadig var mange laks på kvote.

Marcus Iversen Laks 89 cm. 6,2 kg.

En enkelt hjemtaget laks er det blevet til siden kvotestop på ”de store”, Jørn Nielsen har fanget en ”lille” laks på 75 cm. 4,3 kg.

De lystfiskere der valgte fiskeriet i Sneum Å blev ikke belønnet på samme måde som dem der havde heldet med sig ved Kongeåen. Efter søndag den 18 april hvor min sidste artikel sluttede er der i Sneum Å kun fanget fire laks. Onsdag den 21 april blev der fanget to laks, en på strækket ved ”Sammenløbet” og en lige opstrøms Ålbæk Bro. Ved ”Sammenløbet fangede Marcus Iversen på spin en super fin laks på 89 cm. 6,2 kg. Og næsten på samme tid fangede Anders Jepsen fra Justfishing Denmark en flot og ret vil laks på 89 cm. 6,5 kg. Også denne blev fanget på spin. Anders gå som altid med sit GoPro kamera på brystet og det var tændt under hele fighten. Se fighten samt tips og tricks til laksefiskeri her: https://www.youtube.com/watch?v=aFsu8w_nn30

Cecilia Daugaard Jørgensen. med laks på 90 cm. 6,75 kg.

Efter flere dage uden fangster blev det Cecilia Jørgensen der den 25 april kunne fange en super flot laks på 90 cm. 6,75 kg. Laksen blev fanget på orm. Cecilia var på tur med Ole Sand, de var taget til området omkring ”transformator-stationen” hvor de spottede en laks i overfladen, Ole som har mange laks på samvittigheden fik Cecilia til at fiske på laksen og med ihærdighed og ikke mindst dygtighed kom hugget efter ca. 20 minutters fiskeri, Ole fik fisken på land og dermed var Cecilia blevet laksefisker.

Den 25 april blev David Østergaard også til laksefisker, ved Ålbæk fangede David på spin en rigtig flot laks på 100 cm. Og 10 kg.

Alle fire laks er blev fanget som ”første laks” Marcus, Cecilia og David fangede deres første laks nogen sinde og Anders fik fanget hans første april-laks. Herunder kan du se flere flotte laksefangster.

Tillykke til alle fire med deres flotte fangster.

Knæk og bræk

Jens Lygum

 

Anders Jepsen Laks 89 cm. 6,5 kg.
Marcus og Anders med laks
David Østergaard. laks 100 cm. 10 kg.

Kongeåen og Sneum/Holsted Å opdatering

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Kongeåen og Sneum/Holsted Å opdatering

Tidligere artikelBLUE CADDY SPEY – MONTH FLY MAY 2021
Næste artikelOMØ BØRSTEN – KYSTFLUE