Kort nyt fra Mandalselven

  339

  Kort nyt fra Mandalselven

  Yes, det skete det jeg havde håbet på, så de der er ved elven i denne uge endelig kan fiske på gode forhold. Elven er som den plejer hurtigt til at falde over få døgn, og jeg forudser det fortsætter natten igennem.

  Men allerede nu er det bare at være ved elven for disse forhold er også super gode, og de næste par dage og måske lidt af lørdagen, alt efter hvor når regnen begynder lørdag. Har set lidt forskellige prognoser som har vær sit udlæg, af hvornår det starter. Kommer det først ved middagstid, så kan det faktisk være det lykkes endnu engang at få vandføringen under de 50 kubik, så der kommer friske smålaks om til sone 3 og 4.

  Erik Røysland fik i sone 4 igår en laks på 8.3 kg.

  Jeg bliver tit spurgt om hvilke fluer jeg vil anbefale, og det fortæller jeg heller end gerne alle om. Bare der indgår orange og sort, det er min favorit til Mandalselven. Ellers gul/sort, grøn/sort og er man i tvivl sætter du en t & l i en meget sparsomt bundet udgave. Men som noget nyt er jeg også blevet vild glad for at fiske med Surfer Skater til mit hitch fiskeri ved elven.

  Kort nyt fra Mandalselven

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  Tidligere artikelTAN INTRUDER – LAKSEFLUE – AFISKERI.DK
  Næste artikelLaksekonferense 11. oktober 2019