LAKS TIL CLAUS SKELDAL VED SKJERN Å

355

LAKS TIL CLAUS SKELDAL VED SKJERN Å

Hertil morgen var Claus Skeldal ved åen, og det blev en af de dage man altid vil huske, når det sker at en laks hugger. Han var gået op til stykket nedstrøms Sønderby spang. Monteret på sin fluestang var der denne morgen Zpey skagit light IS1S3 med s4 spids, og hans flue ved navn “RØDVIN”. Efter en fin fight kunne han lande en fin hanlaks på 60/65 cm, på det spot før indgangen til svinget.

Claus melder om rigtig fin forhold ved åen idag, og vandtemperaturen er lige nu her kl.10.20 10,86 grader, så der er bare om at få pakket og komme afsted. Husk at holde øje med Skjern å sammenslutningens hjemmesiden, for hertil morgen var der 10 laks tilbage på den lille kvote. 

Der var god plads langs åen hertil morgen, men mon ikke det ændre sig i løbet af dagen, samt weekenden.

Knæk og bræk og stort tillykke til Lokalreporter ved Skjern å Claus Skeldal – Afiskeri.dk.

LAKS TIL CLAUS SKELDAL VED SKJERN Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

LAKS TIL CLAUS SKELDAL VED SKJERN Å

Tidligere artikelEVALUERINGEN AF MANDALSELVEN 2018
Næste artikelEGEBROEN – VED SIMESTED Å