Laksehylen

713

Sonen ” laksehylen ” er den første sone syd for Mannflåvann dammen. Sonen har ca. 2000 m lang.

Det er meget idyllisk og skærmet væk fra al biltrafikken fra hovedvejen rv 455, og dagens daglige støj og stress. Sonen byder på et ganske stillestående område i den øverste del, med mange store sten, hvor laksen ofte ligger i skjul. Længere nedover får elven mere fart på mod Laksehylen. Denne hylen er ca. 15 meter dyb, og har en lang tradition for godt og spændende fiskeri. Men har selv fisket stykket, og det er ikke et stykke jeg kommer tilbage til lige med det samme, for ud af de 2 km er der vel reelt 50 m man kan få et nogenlunde fluefiskeri, uden at skulle rulle linen ind hele tiden. Så synes prisen på fiskekortet stemmer overens med stykket kvalitet. Der er bare sten på alle de 2 km, og faldt selv på den sidste del af stykket og var nær gledet ud i elven ovenfor en farlig foss.

Sonen har en stangbegrænsning på to stænger pr.døgn, så her har du muligheden for at have denne delsone helt for dig selv, og kan varierer dit fiskeri mellem stryg, stille områder, eller vælge laksehylen som fiskeområde. Strækningen ændrer sig også med varierende vandføring. Men husk på dette, 50 m ovenfor og nedenfor tersklen som ligger midt i sonen er fiskeriet forbudt.

Ønsker man fiskeri fra østsiden, skal man kører fra rv 455 ved strædet, over Haugedalsbroa. Drej til højre langs elven og du får tilgang til sonen. Men ingen gennem kørelse ved gården på Kleveland

Parkeringsplads er anvist ved laksehylen. Der er ikke toilet i området, men kun ca 5 min til laksecenteret i sone 3. Der er tydelige skilte i starten og slutningen af sonen, så du ikke er i tvivl om du er i delsonen Laksehylen.

The son “Laksehylen” is the first zone south of Dam Manflåvann. The zone has a shoreline of about 2000 meters.

It is a very idyllic area shielded from car traffic from the RV 455 and today’s usual noise and stress. The area consists of a fairly quiet area at the top with many large rocks where the salmon is often hidden. Further down the river gets more farther down to the Laksehylen. This shelf is about 15 meters deep and has long traditions for good and exciting fishing.

The son has bar limitation on only 2 rods, so here you have a big area for yourself and can vary fishing between rapids, quiet areas or choose the salmon shelf as a fishing area. The stretch also changes with varying water flow. Fishing is prohibited 50 m above and below the threshold.

If you want to fish from the east side, drive in from RV 455 at Strædet, over Haugedalsbroa, turn right along the river and you will be able to access the zone. No doorway at the farm at Kleveland.

Parking space is designated at the Laksehylen. There is no toilet in the area but only about 5 min by car to Lax Center. It is the sign at both ends of the zones visible from the shore.

Fishing is prohibited 50 m above and below the threshold.

Here a videoklip from Laksehylen.

Tidligere artikelKlevelandsfossen
Næste artikelNodehylen