LAKSEKVOTERNE FOR DE VESTJYSKE VANDLØB I 2018

842

Her er hvordan kvoterne er få disse 8 vestjyske vandløb:

STORÅ – 2018 – Laksekvoten i Storå vandsystem er på 475 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 475 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 250 laks på 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på http://www.svstoraa.dk 
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

SKJERN Å – 2018 – Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 425 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Vær opmærksom på at Skjern Å Sammenslutningen i 2016 har vedtaget en inddelingen, hvor det ikke er de 75 cm som adskiller de to størrelsesgrupper men derimod en længde på 70 cm.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk 
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

VARDE Å – 2018 – Laksekvoten i Varde Å vandsystem er på 240 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder og 110 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Varde Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Varde Å vandsystem i perioden fra den 16. april til og med den 31. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Varde Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.varde-sportsfiskerforening.dk 
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

SNEUM Å – 2018 – Laksekvoten i Sneum Å vandsystem er på 110 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 55 laks på 75 cm eller derunder og 50 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Sneum Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Sneum Å vandsystem. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Sneum Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.sydvestjydsk.dk.
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

KONGEÅ – 2018 – Laksekvoten i Kongeå vandsystem er på 55 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 25 laks på 75 cm eller derunder og 25 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Kongeå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Kongeå vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Kongeå vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.sydvestjydsk.dk.
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

VIDÅ – 2018 – Laksekvoten i Vidå vandsystem er på 75 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 35 laks på 75 cm eller derunder og 35 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Vidå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Vidå vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Vidå vandsystem.
 • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på:www.vidaa.dk.
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

RIBE Å – 2018 – Laksekvoten i Ribe Å vandsystem er på 200 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 110 laks på 75 cm eller derunder og 85 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Ribe Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Ribe Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Ribe Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: www.ribeaasystemet.dk.
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger

BREDE Å – 2018 – Laksekvoten i Brede Å vandsystem er på 60 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 • Der må maksimalt hjemtages 30 laks på 75 cm eller derunder og 25 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Brede Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Brede Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: www.brede-aa.dk.
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.