LYSTFISKERIETS DAG VED VIDÅ

53

LYSTFISKERIETS DAG VED VIDÅ

Lystfiskeriets dag/naturens dag ved Vidåen i Tønder d. 13/9 kl. 9-13 fik et rigtig godt forløb, både hvad angår vejret og antallet af deltagere. I løbet af formiddagen mødte omkring 30 deltagere frem ved Vidåen ved Provst Petersensvej i Tønder, og antallet af deltagere oversteg dermed klart
tidligere års deltagertal. Dagen var specielt tilrettelagt for børn og unge, og børn i alle aldre var da også godt repræsenteret – oftest i følge med forældre eller bedsteforældre.

Fisk blev der også fanget, og det endda i store mængder. I alt blev godt 30 mindre skaller og aborrer samt to gedder på 45 og 51 cm halet op af Vidåens vande ved Provst Petersensvej. Størstedelen af fiskene blev genudsat, mens
nogle kom med hjem til spisebordet. En enkelt juniorfisker, Mads Gade fra Tønder, blev “fiskekonge”, idet han i løbet af fire timer og med regnorm som agn halede i alt 11 skaller og aborrer op af åen.

For sportsfiskerforeningen Vidå blev dagen en yderligere succes ved at flere af de fremmødte juniorer meldte sig ind i foreningen. Som bonus får hver ny tilmeldt junior et komplet sæt fiskegrej (stang, hjul og snøre).

ARTIKLEN FORTSÆTTER UNDER DE TO BILLEDER

Nyt fra Vidå

Faldende vandtemperatur og periodevis mere vind fra vest har atter sat
gang i fangsterne i Vidåen. Den 10. september fangede Martin Laugesen en
laks på 4,1 kg og 74 cm, og dagen efter indvejede jeg en letfarvet laks på
4,4 kg og 80 cm. Christoph Clausen genudsatte d. 12/9 en laks på 76 cm, og
et par dage efter indvejede Christoph Schoofs en laks på 5 kg og 80 cm.
Flere pæne havørreder er også blevet fanget, både i Sønderå og Grønå.

KNÆK OG BRÆK VED VIDÅ – JENS CHR. LUND – LOKALREPORTER FOR AFISKERI.DK VED VIDÅ.

LYSTFISKERIETS DAG VED VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

LYSTFISKERIETS DAG VED VIDÅ

Tidligere artikelSidste Fiskedag ved Mandalselven i 2020
Næste artikelSpændende nyt fra Skjern å