Maj i Vidåen 2023

353

Maj i Vidåen 2023

Når egene knoppes, og granerne duppes,
og skræpperne kante den støvede vej;
når frøen fortæller, mens guldregnen hælder
sig over syrenen i hviskende leg.
Da dages, da kommer, den danske skærsommer,
farvel og på gensyn du liflige maj.
(Chr. Richardt, 1874)

Det er hvert år det samme. Knap har maj meldt sin ankomst med løvspring og duften af sommer før den er forbi igen. I starten står naturens grønne løvsale i al deres pragt, men allerede efter få uger begynder de smukke grønne farver at blegne, og det støver fra veje og marker, hvor bønderne har travlt med forårsarbejdet.

Hans Chr. Søndergaard med laks på 99 cm og 7,9 kg

Vandstanden i åløbene falder normalt også i løbet af måneden. Dette har været særlig karakteristisk i år, hvor regnmængderne har været under normalen. Vandet er dog stadig køligt, og fiskene dermed relativt hugvillige.

I Vidå/Grønå er der fanget en halv snes laks i løbet af maj, og adskillige er mistet efter dramatik og lange udløb. Den største på 93 cm og 8,1 kg fanget af Heinrich Jürgensen d. 21/5. Forinden havde Hans Chr. Søndergaard dog fanget en laks, der målte 99 cm og vejede 7,9 kg. Pælesvinget/Vidå ved Tønder har stået for de fleste fangster, men også Grønå har leveret flere fine laks mellem 6 og 7 kg.

Enkelte fine havørreder er der også fanget. Den største på 73 cm fanget og genudsat i Grønå af Mark Oechsle d. 14. maj.
En del pæne gedder og mindre aborrer figurerer også på fangstlisten. Wilfried Bahnsen fangede d. 10. maj en gedde på 92 cm, der blev genudsat.
En regnbueørred på 55 cm er fanget og genudsat i Arnåen.

Reimer Heesch med sin laks fra i morges d. 2/6. 82 cm og 5,2 kg

I morges (2/6) lidt over otte ringede telefonen. Det var min gode ven Reimer Heesch, der i Pælesvinget lige havde landet en fin blanklaks på 82 cm og 5,2 kg. Den store kvote er stadig åben i Vidåen, og fisken kunne dermed hjemtages.
I skrivende stund er der taget hul på juni måned. Himlen er blå, vinden i NV og regn er ikke i sigte de første uger. Fortsætter den tørre periode, vil fiskeriet delvist gå i stå, da vandtemperaturen vil stige og vandstanden falde endnu mere. Samtidig vil temperaturen i Vadehavet blive kritisk høj for laksefiskene, hvilket vil medføre, at de holder sig længere ude i Nordsøen på dybere og køligere vand.
En tur ud i naturen med fiskestangen kan dog altid anbefales. Man glemmer alt andet, når man efter nogle timers fiskeri sætter sig i græsset med kaffekoppen i hånden og lytter til naturens beroligende lyde.

God tur og knæk og bræk

Jens Chr. Lund

 

 

Maj i Vidåen 2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Maj i Vidåen 2023

Tidligere artikelPremieren 2023 ved Mandalselven
Næste artikelNyt fra Mandalselven