Maj måned ved Skjern å 2023

171

Maj måned ved Skjern å 2023

Der plejer ikke være så stille som der har været for vores side, med nyheder fra Skjern å. Men årsagen skal findes i, at der ikke er kommet den samme mængde laks indtil nu. Som hvis man sammenligner med tidligere år.

Forholdene er ellers helt perfekte nu, og der er også godt med laksefisker stadigvæk ved åen. Hvad årsagen er til den manglende opgang af laks, som stort set alle vestvendte åer døjer med incl. Gudenåen, den kender vi her på redaktionen ikke til.

Skal du fiske den kommende weekend, så er et setup med et skydehovede for fluefiskeren, så rigeligt med int/s1/s3.

Vi er lige på grænsen nu hvor man skifter fra forårs fluerne og tager de små sommer fluer i brug.

Det folk meget snakker om ved åen pt. er at Kvote 2 nu snart åbner her den 16 juni. Denne dag vil der ske meget langs åen, og her kan det nævnes at Laksens hus har en flot arrangement klar, med forskellige aktiviter. Det forlyder også at der kommer til at ske en masse i Borris by – Danmarks laksehovedstad. Men programmet har jeg ikke kunnet finde på nettet i skrivende stund.

Herunder nogle flotte fangster fra Skjern å i Maj, og stort tillykke til alle herfra Claus Skeldal og Michael Olsen – Afiskeri.dk

 

 

 

Maj måned ved Skjern å 2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Maj måned ved Skjern å 2023

Tidligere artikelGår Mandalselven amok i 2023??
Næste artikelPremieren 2023 ved Mandalselven