Mandalselven åbner igen – Fantastisk nyhed

1

Mandalselven åbner igen – Fantastisk nyhed

Hvor det bare en god nyhed som blev bragt idag fra Norge – Mandalselven åbner mand.

Det er simpelthen bare så fantastisk, og meget glædeligt for det betyder også at så må gydemålet være nået også i år eller bliver det 100 % sikkert nået, ellers tror jeg ikke man havde åbnet elven.

Man har fra elvejerlauget vist stor nytænkning på, hvordan man med restriktioner kan gøre det bedst for at flest laks kommer med i gydningen. Derfor bør du også sætte dig rigtig godt ind i de nye regler der gælder resten af sæsonen ved Mandalselven.

Jeg vil godt understrege at det er meget vigtig at du gør det , så alle viser at vi godt kan håndtere disse regler, når vi nu har fået den store gave i at kunne fiske igen ved Mandalselven. Læs dette her grundigt igennem som står herunder:

 • Døgnkvoter på 1 laks + 1 sjøaure. Fisket stoppes for døgnet når en laks er avlivet.
 • Døgnkvote c/r på 2 laks
 • Sesongkvote på 5 laks
 • Oppdrettslaks, regnbueørret og pukkellaks skal avlives og tas ut av elva. Leveres oppsynet, og teller ikke på kvote.
 • All laks over 65 cm skal gjenutsettes. Avlivet laks over 65 cm skal leveres til elveigarlaget.
 • Alt fiske stoppes når temp oversiger 21 grader. Dette med bakgrunn i C/R og overlevelse.
 • All soppsmittet laks skal tas opp (aktiv Saprolegniose i elva) – fotodokumentasjon sendes til oppsynet, og laks leveres på Villakssenteret for prøvetakning
 • Fiskere skal være utrustet med utstyr som sikrer forsvarlig gjenutsetting, dvs. målebånd og krokløser, og gjerne knuteløs håv.
 • Det er tillatt med maks. en treblekrok på alle fiskeredskap
 • Det skal fiskes med mothakeløse kroker, eller mothaker på krokene skal klemmes inn
 • Ved markfiske skal sirkelkrok benyttes.
 • Gebyr for overtredelser økes fra 2000 – 4000 kr

Bliver utrolig spændende og se hvad torsdagen og dagene herefter giver af fangster og gode oplevelser.

DCIM100GOPROGOPR1989.JPG

 

Mandalselven åbner igen – Fantastisk nyhed

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Mandalselven åbner igen – Fantastisk nyhed

Tidligere artikelNyt fra Mandalselven 30-06-2024