MANDALSELVEN GÅR AMOK

  400

  MANDALSELVEN GÅR AMOK

  Jeg havde ellers planlagt at der først søndag skulle komme nyt fra Mandalselven, men fik sådan lyst til lige at skrive lidt allerede idag.

  For det er helt fantastisk så godt Mandalselven er kommet igang med sæsonen 2021. På første dagen kom der 34 laks på laksebørsen, og så mangler der fortsat nogle at komme på. Igår gik det også flot med fangsterne ialt 23 laks, og idag indtil nu er der meldt 9 laks ind, men det tal skal nok stige i løbet af det næste døgn. Da jeg er helt sikker på folk er ved elven og melder ind senere når de indgang kommer hjem.

  Hvis man ser det op mod 2020´s første tre dage så giver 2021 den baghjul , for sidste år blev der på de tre første dage fangede 41 laks og i år 66 laks. Men vi skal ikke længere tilbage til 2019 for at finde et år hvor det gik bedre, da blev der på første dagen alene fanget 51 laks.

  Jeg synes det er så godt og flot hvor en start Mandalselven har vist, og jeg ser også at der er Mark,Sluk, Woblerne der har tegnet sig for de fleste af fangsterne. Det kan have en mulig forklaring på Vandføringen, samt de steder de er blevet fanget ved.

  Generelt høre jeg fra min kontakter at Sørlandselvene er kommet godt fra start, så det er ikke kun ved Mandalselven det er gået godt.

  Her lidt friske fangstbilleder man kan nyde, for os som sidder herhjemme og venter på at kan komme afsted til den dejlige Mandalselv.

  Stort tillykke til alle 3 herfra.

  Thomas Siebert – 10 kg taget ved Grimefossen B
  Richard Dalemar – 10 kg – Grimefossen A
  Storfanger – Jan Ole Ødegård – 4 kg fra Sone 3 på flue

  MANDALSELVEN GÅR AMOK

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  MANDALSELVEN GÅR AMOK

   

   

   

  Tidligere artikelPremieren ved Mandalselven 2021
  Næste artikelTHE KAO