MANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020

  172

  MANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020

  Mandalselven er lige som her i Danmark på begyndt at gå i sin efterårs dragt, med de utrolig flotte farver. Det vil man kunne opleve hvis man går en tur langs elven, og det var netop hvad Lars Berg Holtan gjorde. Derfra har jeg fået lov at bringe dette billede du kan se herunder, og lig mærke til de utrolig smukke farver der lige nu kan opleves ved elven. Det er da bare smukt.

  Samtidig når vi er inden omkring efteråret ved Mandalselven, så bliver de spændende at følge om der kommer en efterårs flom som i 2017. Den rodet virkelig rundt på standpladser langs elven, og der hvor jeg synes det gik hårdest ud over stykker, var ved Fuglestveit hvor mange af de standpladser med store sten blev skyllet væk, samt blev bundet på det øvre også ændret markant, så man nærmest nu føler at gå på et rampe, hvor man lige pludselig går en 30-40 cm ned fra lige hvor der løber en lille bæk ud i elven på vestsiden.

  Men nyd herunder det smukke billede fra Lars Berg Holtan.

   

   

  MANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  MANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020

  Tidligere artikelNy opdatering fra VIDÅ af Jens Chr. Lund
  Næste artikelJUNIOR FANGER SIN FØRST LAKS VED KONGEÅEN