Sone 1 udgør de 5 nederste kilometer af Mandalselven. Elven er stille flydende her, men der er alligevel gode muligheder for fiskeri efter laks og Havørred. Havørred bestanden i elven er god og natfiskeri med flue kan give gode fangster.Men husk Ny regel 2010, alle ørrederne man fanger skal genudsættes

Det er tilladt at bruge båd i sonen, og muligheder for dorgefiskeri (“harling”) efter laks og havørred vil for mange åbne for et nyt og spændende fiskeri. Indtil er det mest lokalbefolkningen som har benyttet båd under fiskeriet. Enkelte af disse har fået flere 10 kilos laks og havørred i året ved at dorge med flue eller sluk. Egne bådkort for 2 stænger blev indført i 2008. Tidligere var der et godt ålefiskeri i sone 1, men ålen er fra 2009 blevet fredet nationalt. Husk at fiske med levende fisk som agn er ulovlig, og vil blive anmeldt til politiet.

Campingpladser i området er Sandnes Camping og Sjøsanden Feriesenter. På Sandnes Camping  kan man leje både og fiskeudstyr.

I 2000 søgte Mandalselva Elveeigarlag Fylkesmannen i Vest-Agder og Direktoratet for Naturforvaltning om tilladelse til å drive et kulturhistorisk notfiskeri. I 2004 blev der givet dispensation for fangst af 300 kg laks i note, og årlig fiskes der med varierende held med nota. Notfisket er vældig populært både blandt rettighedshavere og tilskuere.  Notfisket drives vanligvis en dag i ugen og på nye ulige pladser. Tag kontakt med Kristian Sandnes på Sandnes Camping (tlf: 38265151) der som du ønsker mere information. Kom gerne å se på dette spændende og kulturhistoriske fisket

 

Tidligere artikelT & L SPEY
Næste artikelSkarven