MAY no. 2 – YOKANGA GOLD – STEP BY STEP.

A well knowing salmon fly designed for the yokanga river, but is a good fly for any of the Northern coastline rivers on the Kola. Now days Yokanga gold is used in many other rivers around the world. This has become a very popular autumn pattern. In Mandal river the colors of this fly, is exceptional because gold, orange and black are good colors in this river.

This pattern is on a double hook, but try it also on a single, treble and tube.

Here is the tying pattern and under you can see a nice step by step on the fly.

  • Hook: Double hook size 12 from The Fly Co
  • Tag: Gold tinsel xs from The Fly Co
  • Body: Gold holo. tinsel from The Fly Co
  • Rib: Gold tinsel xs from The Fly Co
  • Throat: Orange hen feather from The Fly Co
  • Flash:Golden midge flash from The Fly Co.
  • Wing: Black racoon from The Fly Co
  • Head: Black Veevus thread 14/0 from The Fly Co

Under the first picture is there a step by step on the fly. – Michael Olsen .

MAY no. 2 - YOKANGA GOLD MAY no. 2 - YOKANGA GOLD MAY no. 2 - YOKANGA GOLD MAY no. 2 - YOKANGA GOLD

MAY no. 2 – YOKANGA GOLD

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

MAY no. 2 – YOKANGA GOLD

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

MAY no. 2 – YOKANGA GOLD

Tidligere artikelMAY NO.1 – BOMBER – STEP BY STEP.
Næste artikelJUNE NO.1 – SILVER BLUE – STEP BY STEP