Medefiskeri med Carlo Iversen 2018 ved Varde å

99

Medefiskeri med Carlo Iversen 2018 ved Varde å

Per hansen har filmet igen ved Varde å, denne gang får man et indblik i medefiskeri ved Varde å. God fornøjelse