Middags opdatering fra Mandalselven 2018

  210

  Middags opdatering fra Mandalselven 2018

  Med nedlukning af kræftværket Skjerka i mandags, kan jeg se at man har været yderst dygtig til holde vandføringen og vandstanden, meget jævn henover ugen. Positivt er det også at vandtemperaturen i dagtimerne ikke er kommet over 19 grader, først lige sidst på eftermiddagen kravler den op over de 19 grader. Det bliver spændende og se om Laudal lukker for udstrømning i aften, som de plejer at gøre for at lave en lokke flom. Men jeg tror det ikke nu hvor vandstanden er så lav, så gælder det vist bare om at kunne holde den stabil, så den ikke falder yderlig. Pt. regner det ved elven og det har man lovet helt frem til kl.17. Weekenden siger de overskyet lørdag, og delvist fuld sol søndag.Så lørdag bliver nok den bedste dag i denne weekend.

  Vejr udsigten havde lovet regn på onsdag i næste uge , med udsigt til 30 mm regn. Det har de så helt ændret nu, og meldingen er nu 6 mm mandag, 4 mm tirsdag og 9 mm torsdag.

  Juniorerne fra BSF fangede yderlig 2 laks igår aftes, og jeg har modtaget et af fangst billederne deroppe fra. Mikkel fangede nemlig en fin laks på 2.2 kg. Stort tillykke herfra og billedet kan du se herunder.

  Middags opdatering fra Mandalselven 2018

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  Middags opdatering fra Mandalselven 2018

  Tidligere artikelDagens nedsænkning af den store sten – af Claus Skeldal
  Næste artikelSUNSET BLONDE – KYSTFLUE – AFISKERI.DK