Midtvejs evaluering 2018 – Mid-season evaluation 2018

535

Midtvejs evaluering 2018

Midtsesongevaluering 2018

Midtsesongevaluering i Mandalselva for 2018 er nå gjennomført. Det har vært en tørr og varm sommer og mange lakseelver i Norge sliter med lav vannføring denne sesongen. Grunnet kraftregulering har Mandalselva hatt en grei vannføring så langt. Fangstene i Mandalselva har så langt vært middels, men det rapporteres om mye laks i elva. Det rapporteres også at det fortsatt står bra med laks i sjøen. Sesongen forlenges derfor til 15. september i alle soner. Sesongkvoten på 50 kg pr fisker oppheves i sone 3. Døgnkvoten er som tidligere, 2 laks og 2 sjøørrett pr fisker. Grunnet høy vanntemperatur rundt 20 grader, bes eventuell gjenutsetting nå foretas spesielt skånsomt. Når vanntemperatur trolig går noe ned utover i august og september, henstiller Elveeigarlaget om å gjenutsette stor holaks.

Fiskerkort for 1. – 15. september legges ut for salg 4. august kl 09.00.

Dersom uforutsette endringer med vannføringen inntreffer, vil det bli foretatt en ny evaluering.

Mid-season evaluation 2018

Mid-season evaluation is now completed i Mandalriver. The fishing season is extended to september 15. in all zones. Season quota in zone 3 is remowed. Bag limit is still 2 salmon and 2 seatrout per angler pr day. C&R must be done carefully due to high water temperature in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 4. at 09.00.

Midtvejs evaluering 2018

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Midtvejs evaluering 2018

Tidligere artikelJuly month fly no.2 – LESLIE PETERS – Step by step
Næste artikelAften opdatering om Mandalselven d.29.7 – af Michael Olsen