MONTH FLY JANUARY NO.1 SUNRAY SHADOW HITCH – AFISKERI.DK

1825

MONTH FLY JANUARY NO.1 SUNRAY SHADOW HITCH

A new year and hopefully it will bring a lot of good memories.

This January month fly is tied with a tube that calls Hitch tube and are from Propellerfly. I had tied two flies one with the black color and one with the white color.

The people who had fishing with these tubes, had good thinks to say about it. So down under you can see a nice step by step picture version, off how to tying it. Under the pictures you can see the Fly Tying Pattern.

Tube: Fin Tube hitch
Ving no.1: White goat
Flash : Midge krystal clear.
Ving no.2. Black Goat or syntec. monkey hair.
Thread: Black 0/14 from veevus.

I use all time materials from The FLY CO.

MONTH FLY JANUARY NO.1 SUNRAY SHADOW HITCH

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

MONTH FLY JANUARY NO.1 SUNRAY SHADOW HITCH

Tidligere artikelLAKSEKJÆRFOSSEN – Sone 4 – Mandalselven – Afiskeri.dk
Næste artikelELFISKERI I VIDÅEN 2018- AF JENS CHR. LUND