Motorvejen/Trampestien – Afiskeri.dk

489

Motorvejen/Trampestien ved Skjern å

Flot stykke vand der i 2014 fik lagt nogle kæmpe sten ud, og som allerede i 2014 holdte laks, som blev fanget. Fra Gjalbæk p-plads/broen, kan du se stykket opstrøms. Et fantastisk syn, der får en til og gå ned og fisk pladsen af.

På Strækket fra Gjalbæk Bro og op til det første sving som drejer op mod ”Gyvlen” og ”13 eren ” finder du flere gode pladser som man skal fiske, 1. de store sten øverst, 2. grantræet (som dog væltede sidste år) 3. stenstak nr. 2 – bestående af 4 store sten 4. Brohølen lige ovenfor Gjalbæk Bro. Du kan se beskrivelse af de 4 hotspot under de respektive billeder nedenunder og samt til sidst video klip fra stykket Motorvejen

P-plads ligger på dette GPS koordinat : 55.939212, 8.629881

VIDEO KLIP AF STYKKET:

 

Motorvejen/Trampestien

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Motorvejen/Trampestien

Tidligere artikelGyvlen – Skjern å – Afiskeri.dk
Næste artikelGjalbæk bro – Skjern å – Afiskeri.dk