MOTORVEJEN

Motorvejen som jeg har opkaldt den ligger ved Maddan, og det er et stykke som både orme,spinne og fluefisker kan fiske på. Der kan ofte forekomme kø på dette stykke, men det er helt klart det vær for der fanges mange laks og bækørreder. Dyb rende ligger ved modsatte side af elven og der over står de store og mellem laksene, mens små og grilse står på kanten af renden, og midt i elven, derfor er det ikke helt lige meget hvor langt du går ud, for du kan risikere at du går og vader oveni laksene, så du skræmmer dem væk fra deres standpladser.

Flyd/imt skydehoved gør det perfekt på dette stykke af elven.

På meget høj vandstand er det kun spin og ormefisker der kan fiske fra land på dette stykke, da det er umuligt og vade ud, da der simpelthen er for dybt. Jeg prøvede i 2014 på meget høj vandstand, men måtte opgive. Da gik den over 150 kubik.

På billederne kan du få et indblik i hvordan stykket ser ud, samt se video under billederne.

Klik på linket for at se video

MORTORVEJEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

MORTORVEJEN

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

MORTORVEJEN

MORTORVEJEN

Tidligere artikelOLSENS RENDE – SONE 3 – MANDALSELVEN
Næste artikelSanøy i sone 4