En lille smule historie … til den kolde tid

Mange hyggelige fiskestunder foregår jo som bekendt i standerlampens skær, når man kryber ind til kaminen, hælder lidt single malt i glasset, og finder en af de gamle bøger i reolen. Men mens man venter på den nye sæson, kan man jo også vælge at tage en tur på museum. Dem er der ikke så mange af, når det drejer sig om lystfiskeri, men på Aadiget 16 i Aalestrup, kan du finde et hyggeligt lille et af slagsen.

Aalestrup Lystfiskerforening har til huse i den hvide ejendom, der kryber sammen på toppen af skrænten ned til Himmerlands smukkeste å.

Det har man haft, siden man indgik en brugsaftale med den gamle Aalestrup Kommune tilbage i 1985, og efter utallige frivillige arbejdstimer fra medlemmernes side, kunne man i 1987 holde åbningsreception på de nye lokaler, der blev navngivet Fiskehytten.

Steen Christensen – et af mange driftige medlemmer i foreningens historie – var tovholder på projektet, da man igen trommede frivillig arbejdskraft sammen i foråret 1992, og byggede de fire hytter, som rigtig mange fiskere har boet i siden, når de har høstet gode oplevelser langs Simested Aa.  Og han var også primus motor, da man besluttede at indrette et museum på loftet af Fiskergaarden, som foreningens klubhus var kommet til at hedde i forbindelse med navngivningen af de fire udlejningshytter.

Forhistorien er, at man kommunalt havde planlagt et naturmuseum i forbindelse med Rosenparken i Aalestrup. EU havde bevilget midler til dette storstilede projekt, og som det ofte er med den slags aftaler, skulle kommunen selv spæde til med et lignende beløb. Imidlertid kom der et kommunalvalg på tværs, og de nye folkevalgte syntes desværre ikke om idéen, så planerne blev skrottet. Derefter valgte Aalestrup Lystfiskerforening at lave museet på Fiskergaarden, og det har rigtig mange mennesker haft glæde af sidenhen.

Og der er virkelig mange både sjove og spændende effekter på museet. En tidligere dambrugsejer fra Nordjylland har skænket både stænger og hjul fra navnkundige Hardy som tak for godt samarbejde. Dambrugsejeren fiskede hvert år i Norge, og når han vendte hjem fra sine ture, blev grejet sendt over til minutiøs gennemgang hos Hardy fabrikkerne i England, så i dag fremstår grejet stadigvæk i fineste stand. Andre effekter er skænket af enkeltmedlemmer. Søren Glerup er mand for mange af de spændende genstande, en del stammer fra den tovlige dyrlæge – Preben Torp Jacobsen – som jo nærmest var en institution i sig selv.

Hedengangne Poul Gadegaard – mangeårigt medlem af foreningen – har skænket rigtig meget til museet. Derudover er der masser af gamle bøger og film, man kan opleve et hjul, der har ligget et ukendt antal år på bunden af Kattegat, velbundne fluer fra dygtige hænder, grej fra Jyde-Simon … eller Simon med bowleren, som han også kaldtes, og som er en af de gamle kæmper, der stadigvæk fortælles skrøner om, når lystfiskere, der har været hvalpefedtet kvit i mange år, mødes derude på brinken et sted.

Og så kan man selvfølgelig opleve Karl Åge Westergaards smukke fisk. Den blev fanget d. 7. oktober 1998, vejede 13,7 kilo og målte lige nøjagtig en meter. Det er den slags havørreder, der er grundstenen i mange lystfiskeres hedeste drømme, når de rigger grejet til ved kanten af Simested Aa, for åen er jo nærmest verdenskendt for dem.

Karl Åge Westergaard var medlem af foreningen gennem mange år. Han kom fra Årskanten, gjorde tjeneste som fiskeribetjent langs Simested Aa, og vidste altså også, hvordan man overlistede åens sølvtøj. For øvrigt har Karl Åges søn senere sluttet sig til den hardcore bande, der har landet fisk over 10 kilo ved Simested Aa … og så er det ikke engang løwn!

Museet har ingen faste åbningstider, men skulle du have fået lyst til at kigge forbi, så snup telefonen og giv Tage Hermansen på Fiskergaarden et ring.

Museet på Fiskergården ved Simested å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Museet på Fiskergården ved Simested å

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Museet på Fiskergården ved Simested å

Tidligere artikelKortlægning af opvandrende laks i Haugefossen ved Mandalselven.
Næste artikelMandalselva Laksehytter