Naturgenopretning: “DØDE Å” skal vækkes til live igen – Afiskeri.dk

640

“DØDE Å” skal vækkes til live

Siden November 2018 har gravmaskiner været med til at hjælpe, Gudenåen tilbage til sit gamle åløb gennem Klosterkær.

Det meste af vandet fra den store å skal nemlig ledes igennem ferskvandsdeltaet, sådan som det oprindelig var i helt gamle dage, før munke i 1100-tallet anlagde Klosterkanalen for at få gang i et vandkraftværk.

Hidtil har det meste af åens vand rendt igennem Klostermølle, så kun meget lidt vand er løbet igennem det oprindelige åløb, og dette fik derfor navnet “Døde Å”.

Dette stor stillet flotte projekt bliver en stor gevinst for områdets dyreliv, og bestanden af ørreder har en god udsigt for at blive meget større. Da den gamle fisketrappe ved Klostermølle ikke har været optimal, og givet fiskene problemer. Smolten har ikke kunnet finde ud til Mossø, men det bliver der lavet op på med genslyngningen så åen får sit oprindelige åløb. Så man guider faktisk smolten ud i den rigtige retning i dette projekt, og det vil klart få bestanden til at vokse betydeligt.

Jeg har selv været nede og kigge på dette meget spændende projekt, og det er fantastisk at se hvordan Klosterkær bliver et meget mere dynamisk delta.Biologen på projektet har udtalt” Naturen kvitterer omgående, og der kommer meget mere gang i fødekæden”.

Projektet er finansiereret af EU og penge fra staten, samt har kommunen også hjulpet til med uforudsete udgifter, som f.eks en odder passage under en bro. Men naturen gør det meste af arbejdet, og gravemaskinerne har hjulpet den på vej.

Man håber at kunne have projektet helt færdigt til efteråret, og herunder kan du se en masse flotte billeder jeg fik taget da jeg var forbi og se dette spændende projekt.

"DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen "DØDE Å" skal vækkes til live igen  

“DØDE Å” skal vækkes til live

Afiskeri.dk har altid været meget optaget af naturgenopretning ved åer i Danmark samt vandpleje. Så har du et projekt du synes vi skal bringe en artikel om, send da en mail til Chefredaktør Michael Olsen på afiskeri@gaial.co

Tidligere artikelLAV DINE EGNE FLUELINE LØKKER MED PER HANSEN.
Næste artikelSS FRANCES PÅ PROPELLERFLY TUBE – AFISKERI.DK