Nick fik drømmelaks ved Skjern å igår – Afiskeri.dk

481

Nick fik drømmelaks ved Skjern å

Afiskeri.dk har været så heldig at få lov af bringe billeder og en fin beretning om fangsten fra igår ved Skjern å. Her var Nick Søgaard og hans far ved åen, og det en kæmpe oplevelse de begge fik, idet Nick fangede en super flot laks på 16.84 kg og 118 cm.

Herunder kan du læse den rå beretning fra Nick og under det fangstbilleder. Kæmpe tillykke til Nick herfra.

Min far og jeg havde fisket et par timer, da jeg fik hugget midt i åen. Jeg var lidt i tvivl om det i det hele taget var en fisk, da den ikke gjorde det store væsen af sig til at begynde med – fik sagt til den gamle, at jeg ikke troede den var særlig stor, da jeg mente jeg lige havde fået et glimt af den i overfladen, men jeg tog fejl.

I starten rykkede den sig ganske lidt i åen, men som tiden gik tog den et stykke opstrøms i åen derefter fightede vi lidt igen indtil den tog en go tur nedstrøms forbi hugstedet og et stykke længere ned. Her stod vi så igen og fightede og det var først her vi fik mulighed for at se, hvor stor den egentlig var.

Vi havde intet net, så min far gjorde klar til at håndlande den, men den var ikke helt klar , så jeg havde den inde et par gange, hvor den efterfølgende tog lidt udløb igen, indtil den var klar til at blive landet.

Den gamle bøvlede lidt med at få den landet, da haleroden var så stor, at han ikke kunne få ordentlig fat til at begynde med, men efter nogle forsøg, fik han guidet den ind i kanten af åen, hvor vi i fællesskab kunne få den helt op på land & så var der glæde og råb

Nick fik drømmelaks ved Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Nick fik drømmelaks ved Skjern å

Tidligere artikelÅrets hidtil største laks i Danmark – Skjern å – Afiskeri.dk
Næste artikelBREAKING NEWS – NY ÅRETS STØRSTE LAKS I DANMARK.