Ny opdatering fra VIDÅ af Jens Chr. Lund

87

Ny opdatering fra VIDÅ af Jens Chr. Lund

Traditionen tro afholdt sportsfiskerforeningen Vidå sin årlige fiskekonkurrence i weekenden 26/9-27/9. Begge dage var overskyede og med ringe vind, altså godt fiskevejr. Imod talte, at vandstanden i åerne efter en ret tør september var under det normale for årstiden. Ugen forinden havde
været ret stille, hvad fangster angår, og dette smittede af på deltagertallet, idet kun 18 lystfiskere havde indbetalt startgebyret på 50 kr.

Trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke at hale ret mange fisk på land.

Ved præmieuddelingen kl. 16 d. 27/9 var kun to fisk registreret, nemlig en gedde på 6,6 kg og 96 cm fanget på agnfisk i Grønå af Dirk Seidler samt enhavørred på 50 cm og 1,1 kg, som jeg om søndagen halede op af Arnåen på spinner.

To fisk blev yderligere fanget og genudsat. Nead Dedusic genudsatteen laks på 73 cm og foreningens formand Torben Kjær genudsatte en havørredpå 45 cm, begge fisk fanget i Grønå.

De forholdsvis beskedne fangster må tildels tilskrives den lave vandstand, som visse steder er ca. 1 meter undernormalen, hvilket jeg ved selvsyn har konstateret.

Forhåbentlig åbner himlens sluser sig i løbet af oktober, så en ny forsyning af opgangsfisk kanfinde vej ind fra Vadehavet, og fiskeåret dermed kan få en passende afslutning.

Da jeg sidst på eftermiddagen var kommet retur fra fiskekonkurrencen,
bankede det på døren. Uden for stod Jonas Kolbeck (junior) med en fin gedde
på 73 cm og 2,6 kg, som han lige havde fanget på spinner i Grønå ved Saksborg. Jonas er en meget ivrig fisker, og det er kun et spørgsmål om tid, før han dukker op med en fisk af mere grov kaliber.

Lørdag d. 26/9 udsatte foreningens vandplejeudvalg 25.000 stk halvårs laks,
og dermed er grundstenen lagt til de kommende års laksefangster.

Knæk og bræk i oktober
Jens Chr. Lund

 

Ny opdatering fra VIDÅ af Jens Chr. Lund

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Ny opdatering fra VIDÅ af Jens Chr. Lund

Tidligere artikelMONTH FLY OCTOBER – RED INTRUDER XO – AFISKERI.DK
Næste artikelMANDALSELVEN I EFTERÅRS FARVER 2020