Ny optælling af gydebanker ved Simested

68

Ny optælling af gydebanker ved Simested

Så har gydebankepatruljen været på farten igen. Denne gang sejlede vi strækningen fra Volstrup til Abildvad. Vi begyndte udflugten med solskin og høj himmel, og fire timer senere afsluttede vi i heftigt snevejr, og undervejs så det faktisk en anelse træls ud med hensyn til forplantningsvillige fisk, der havde følt trang til at vende grus. Blot 132 banker kunne vi registrere, mod de 236 banker vi optalte på samme strækning for to år siden, så det gav jo ikke ligefrem jubelscener hos kanofolket.

Ny optælling af gydebanker ved Simested - Michael OlsenTil gengæld var naturen som vanligt gavmild med sidegevinster. Adskillige gange lettede vi flokke af grå- krik- og pibeænder på turen. Der var mange bekkasiner mellem tuerne, og dagens drama opstod, da en spurvehøg ad flere omgange forsøgte at sætte kløerne i en af de flygtende bekkasiner. Trods flyvefinter og styrtdyk i verdensklasse endte kampen med, at høgen fortsat var sulten, og bekkasinen beholdt livet. Der var også en del hejrer på strækningen – på et tidspunkt havde vi hele 7 styk på vingerne lige over os – der var musende tårnfalke, en næsten hvid musvåge på jagt, trækkende grågæs og et par massive flokke af sjaggere på farten. Vi tøffede forbi odderens bolig i brinken til bagbord, et par stykker råvildt holdt siesta på majsstubbene, og så havde tre rødben fundet en rasteplads på en sandpude i kanten af åen. Trods nedgang i statistikken, var det jo alligevel en helt fin dag i godt selskab under åben himmel …

Herunder nogle flere dejlig billeder som Lars Hansen fik taget, stor tak til Lars for at jeg måtte bringe denne artikel.

Ny optælling af gydebanker ved Simested - Michael Olsen Ny optælling af gydebanker ved Simested - Michael Olsen Ny optælling af gydebanker ved Simested - Michael Olsen Ny optælling af gydebanker ved Simested - Michael Olsen

Ny optælling af gydebanker ved Simested

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Ny optælling af gydebanker ved Simested