Ny spændende forsknings resultater fra DTU Aqua om Havørred ved Limfjorden

115

Forskere fra DTU Aqua har undersøgt vandringsadfærden hos voksne havørreder fra Karup og Simested Å. Fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod øst med de hurtigste vandringshastigheder, der er dokumenteret for havørreder. Studiet viser samtidig en høj dødelighed hos fiskene, når de opholder sig i Limfjorden.

Vandløbene i den sydlige Limfjord har længe haft en særlig status hos danske og udenlandske havørredentusiaster. De er kendt for at producere relativt store havørreder, og tidligere undersøgelser fra DTU Aqua har vist, at havørrederne fra den sydlige Limfjord er velrepræsenterede i lystfiskernes fangster i de indre danske farvande og den vestlige del af Østersøen. Sundheden af ørredbestandene i vandløb som Karup og Simested Å er derfor af national interesse ud fra en fiskeri- og bestandsmæssig betragtning.

Forskere fra DTU Aqua har derfor studeret vandringsadfærden hos vilde havørreder fra Karup og Simested Å i Limfjorden og havet i 2017 og 2018. Målet var at undersøge, om fiskene har nogle særlige adfærdstræk sammenlignet med havørreder fra andre områder. Samtidig skulle studiet undersøge, hvorfor fiskene fra den sydlige Limfjord er så udbredte i de indre danske farvande og komme med bud på, hvordan bestandens størrelse kan øges.

Dette gjorde man allerede for smolt (små ørreder der forlader vandløbet for første gang) fra Karup og Simested Å i 2017. Her viste resultaterne, at smoltene vandrede relativt hurtigt ud af fjorden mod øst, mens 80 % forsvandt eller døde i fjorden, inden de nåede ud.

Undersøgelsen af de voksne fisks adfærd blev foretaget med samme type udstyr, hvor der benyttes en type elektroniske mærker, der kan bruges til at lokalisere fiskenes position i fjorden ved hjælp af lyttestationer – såkaldt akustisk telemetri. I alt 160 vilde nedgængerørreder (vilde ørreder, der har overstået gydningen) blev fanget og mærket med disse mærker i Karup og Simested Å i 2017 og 2018, inden fiskene forlod vandløbene.

De første data fra studiet viste, at fiskene trak ud i fjorden i løbet af vinteren og det tidlige forår, når fjordtemperaturen var mellem -1 og 5 grader. Fiskene opholdt sig generelt tæt på vandløbenes munding i det tidligere forår, og 44 % af ørrederne havde en adfærd, hvor de svømmede flere gange frem og tilbage mellem vandløb og fjord i vinterperioden og det tidlige forår.

Jeg har måtte bringe noget af deres forsknings resultat´s artikel, og du kan læse mere på linket. Tak til Finn Sivebæk fra DTU Aqua
KLIK HER