NY STANDPLADS VED SKJERN Å

213

NY STANDPLADS VED SKJERN Å

I efteråret 2018 blev der etableret standpladser 500 m nedstrøms Helsager bro, og fra Stefan meldgaard har jeg fået en masse informationer om dette projekt, som du kan læse herunder samt fine billeder, og en video jeg har klippet sammen af videoklip fra Mathias Toellner.

Halldor’s 1-2-3. Navnet er valgt, fordi det var ham der skaffede stenene. Foto er af den midterste standplads. I alt blev der udlagt 70 ton, ca. 500 m nedstrøms Helsager hængebro.

Hvordan bliver sådan et projekt til virkelighed?

Som Stefan skrev til sker det således : man søger, i form af et brev der indeholder: formål, detailplan for placering og finansering, samt tidsplan. Så venter man i 4 uger, får måske tilladelsen. Venter i yderligere 4 uger, hvorefter projektet kan gennemføres indenfor tidshorisont angivet i tilladelsen.

Herunder kan du se et udsnit af tilladelsen som man fik til dette projekt.

Godkendelse af vandløbsforbedrende projekt i Skjern Å
Sagens anledning
Ved brev af 20. august 2018 blev sag om udlægning af skjule- og standpladssten til gyde og
opvækstområder til fisk og smådyr i det offentlige vandløb – Skjern Å – henholdsvis godkendt ihenhold til Lov om Naturbeskyttelse og fremmet i henhold til Vandløbsloven.
Vandløbets beliggenhed
Den ansøgte placering af Skjule- og standpladssten er beliggende i Skjern Å ca. 400 meter nedstrømsudløbet af Omme Å og ca. 900 meter opstrøms udløbet af Råddensig Grøft, jf. oversigtskort 1. Dennestrækning af Skjern Å ligger inden for Skjern Å Naturprojekt.
Hidtidig fremlæggelse af sagen
Sagen har været annonceret i uge 35, år 2018 og været fremlagt i 4 uger med mulighed for at kommemed eventuelle indsigelser eller bemærkninger.
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger inden for fremlæggelsesperioden.

Stor tak til Stefan Meldgaard og Mathias Toellner for at må bringe artiklen, billeder og videoklip.