Ny største laks ved Mandalselven 2018- Frisk opdatering

  400

  Ny største laks ved Mandalselven 2018

  Der er i de seneste dage blevet taget nogle flotte store laks i delsone – sone 4 og sone 3, og herunder får du lige overblikket over i hvilke, samt fangst billeder af dem. Stort tillykke herfra til dem alle.

  I søndags fik Bent Storå en laks på 10.1 kg i sone 3.

  Søndag var Andreas Stausland i delsonen – Nodehylen i sone 4, og den er kendt for at kaste store laks af sig. Det var også tilfældet i søndags, da Andreas kunne lande en laks på hele 13.6 kg. Det gør at han indtager 1 pladsen i 2018´s største Mandalselv laks.

  En anden af delsonerne – Laksehylen som sidste år var veldig god til at kaste store laks af sig, har dog ikke endnu leveret en laks over 10 kg. Men har til gengæld leveret masser af laks. Frank Fleschner var igår i Laksehylen og fik en flot laks på 7.8 kg

  Der meldes fra elven og super fiskeri, og som vandføringen er idag vil Sone 2 holde på de friske blanke laks der er gået op fra havet, fordi laks ikke kan passerer Haugefossen når den går over ca.50 kubik. Men der er jo masser af laks i sone 3, og nogle af dem er kommet i gydedragt og vil være nemmere at få til at hugge nu, fordi de er meget territorie fokuseret. Så selv bitte små fluer kan få vækket den aggressivitet. Hannerne er utrolig flotte med deres gydedragt, og det ses tydelig på den laks Nicolas Lupi fangede igår på 1.9 kg. Se billede herunder

  Ny største laks ved Mandalselven 2018

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  Ny største laks ved Mandalselven 2018

  Tidligere artikelVIDÅ KALDER – NYT HERFRA – AF JENS CHR. LUND
  Næste artikelSeptember month fly no.2 – FIERY BROWN – Step by step