Nyheder fra Mandalselven-Afiskeri.dk

    135

    Så er der lidt nyt fra Mandalselven omkring det arbejde man som laksefisker ved elven, måske ikke tænker på når man går ved elven.

    For at smolt udvandringen og de laks der har været oppe og gyde i sone 4 kan komme bedst muligt forbi indtaget ved Laudal kræftværk. Har man et regelsæt til dette, og i det skal Laudal være behjælpelig, som gøres ved at 50 % vand går ind i indtaget og 50 % går uden om indtaget. Derved har undersøgelser vist at dødelighed for smolt og vinter gydende laks der skal mod havet, herved har en langt større overlevelses mulighed. Så de ikke går ind i indtaget, men sikkert kommer ned mod sone 3.

    I de næste 14 vil dette foregå og herefter starter sommervandføringen som tidligere år.

    Lad os håber smolt og de vinter gydende laks kommer godt til havs, så fremtiden bliver sikret.