Nyt fra Claus Skeldal om Skjern å

326

Nyt fra Claus Skeldal om Skjern å

Grundet at Michael Olsen var i Norge i sidste uge, kunne vi ikke bringe noget om åbningen af kvote 2 på laks over 75 cm ved Skjern å.

Åbningen startede d.16 juni og der var rigtige mange laksefisker ved åen, og det var lige som sidste år at man følte det var premieren ved Skjern å. De tysker der ikke kunne være ved åen d.16 april, var istedet tilstede denne tirsdag da der om mandagen var blevet lukket op ved grænsen, så de kunne komme ind i Danmark.

Der blev fanget rigtig pænt på åbningen ialt 20 laks, og konkurrencen om Storfangerstenen som Laksenshus stod for, blev vundet Ivan Bjerregaard og Flemming Jørgensen der begge fangede en laks på præcis 8,0 kg. De to storfangere deler derfor æren og stenen som bliver lagt i åen lige nedstrøms Albæk Bro. Pladsen kommer til at hedde Fandens Uldsok.

Åen er på vej til at være i sommervandstand, og er pt kakao farvet pga. arbejdet med gydebankerne ved Vorgod å. De blev færdige igår med udlægningen, og mangler nu kun at spule stenene rene.

Der stadigvæk laks på kvoten, og vandtemperaturen er rigtig fin idag. Da der fortsat er mange laksfisker ved åen, skal man forvent kø på de mest eftertragtet pladser langs åen.

Herunder lidt fine fangst billeder og stort tillykke til dem herfra.

Martin Skelmose´s laks på 4.6 kg og 78cm
Torben Smedegaard´s laks på 6 kg og 85cm
Flemming Jørgensen med sin laks på 8 kg og 96 cm
Peder Kirkegaard med en flot laks på 80cm

Nyt fra Claus Skeldal om Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Nyt fra Claus Skeldal om Skjern å

Tidligere artikelMandalselven uge 25 – 2020
Næste artikelNyt FRA MANDALSELVEN