Nyt fra Mandalselven d.16.8.20

  323

  Nyt fra Mandalselven d.16.8.20

  Det har været en speciel uge ved Mandalselven, dels fordi uge startede lidt sløvt og der kom ikke den vanelige mængde laks på land.

  Så blev det torsdag og så skal jeg da love for der kom i den, og herefter er der altså bare blevet fanget den ene flotte laks efter den anden.

  Den kommende uge starter med rigtig fiskevejr, hvor der kommer skyer spredt imellem solskinsvejr. Sidst på uge er der meldt om en del regn, så det bliver spændende at se hvor meget der kommer, samt hvad det vil give af vandstigning.

  Med den vandføring der er pt. vil jeg anbefale du går med enten flyd eller flyd/int. , og så små fluer i orange/sort eller en sunray.

  Fossefjellene er en delsone i sone 2, og jeg har selv prøvet stykket som er et rigtig godt stykke til spinnefiskeri. Flue kan også bruges med det er et meget kort stykke til dette, da er der langt mere fiskevand hvis du er spin eller ormefisker.

  I denne uge har Thorben Wulff og hans makker Sascha Kawlewski booket stykket, og de har haft noget fantastisk fiskeri. 6 dage havde de Fossefjellene og fik 8 laks , og hvor den største var på 10 kg som Thorben fik forleden dag. Herunder kan du se en masse billeder som jeg har fået lov at bringe fra dem. Stor tak og tillykke til dem begge med de flotte fangster.

   

  Nyt fra Mandalselven d.16.8.20

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  Nyt fra Mandalselven d.16.8.20

  Tidligere artikelMANDALSELVEN 2020 – FILMEN
  Næste artikelOlsens rende ved Mandalselven giver endnu en laks