Nyt fra Mandalselven d.24-7-20

  322

  Nyt fra Mandalselven d.24-7-20

  Det går fantastisk ved Mandalselven, og der meldes om rigtig mange smålaks i sone 2 og 3. Rigtig mange har i denne uge fået laks på land, så der venter helt sikkert en weekend med godt fiskeri, på trods af at elven er steget med 20 kubik fra igår til idag.

  Museet som har haft indvielse i år ved siden af Marnar Laksecenter, har fået mange roser fra folk der har været forbi, så er du ved elven kig da endelig forbi og se det.

  Søndag skulle der kommer en masse regn, så der må der forventes nået svært fiskeri. Det bliver spændende og se hvor meget elven stiger, for det kan gå hen og gøre det noget vanskeligt i starten af næste uge. Men lad os nu se metrologerne har før taget fejl, og så kom der slet ikke så meget regn som de havde varslet.

  Rene Boye Jensen ankom til elven igår, og der gik ikke lang tid før der tikkede et billede ind fra ham. Ved Hauge B huggede der en laks på 1.8 kg og 60 cm, og efter en fin fight kunne han lande den sikkert. Rene er en dygtig laksefisker som virkelig kender elven godt, og specielt Hauge B kender han som sin egen bukselomme. Det bliver spændende og følge ham ved elven, og jeg er helt sikker på der kommer en masse fangster fra ham. Se laksen herunder fra igår.

   

   

  Nyt fra Mandalselven d.24-7-20

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

  Nyt fra Mandalselven d.24-7-20

  Tidligere artikelANMELDELSE AF BOGEN – MYTEN JYDE-SIMON
  Næste artikelNYT FRA MANDALSELVEN 28-7-20